Ga naar inhoud

Ik krijg een melding in de App Store of de Play Store dat mijn apparaat niet compatible is. Kan ik de Univé App wel installeren?

Nee, dan kun je de Univé App niet installeren. Je hebt minimaal Android versie 6.0 of iOS versie 13.0 nodig om de Univé App te kunnen gebruiken. Je kunt je verzekeringszaken natuurlijk nog wel online regelen via Mijn Univé.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?