Ga naar inhoud

Na het inloggen moet ik als toegangscode een 5-cijferige pincode invoeren. Hoe kom ik aan die code?

De pincode/toegangscode kiest u zelf en is bedoeld om voortaan snel mee te kunnen inloggen. U bepaalt zelf de 5 cijfers van uw code. Daarbij mag eenzelfde cijfer maximaal 2 keer voorkomen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?