Ga naar inhoud

Na het inloggen moet ik als toegangscode een 5-cijferige pincode invoeren. Hoe kom ik aan die code?

De pincode/toegangscode kies je zelf. Met deze code kun je sneller inloggen. Je bepaalt zelf welke 5 cijfers je kiest voor jouw code. Elk cijfer mag maximaal 2 keer voorkomen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?