Ga naar inhoud

Wat is iDIN?

iDIN is een veilige online identificatie- en inlogmethode die is ontwikkeld door de banken en ook wordt gebruikt door allerlei overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en webwinkels. Met iDIN kunt u zich bij hen op een uniforme manier kenbaar maken. Zo hoeft u bij het inloggen niet steeds verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden.
De ‘iD’ van iDIN staat voor iDentificeren en de ‘IN’ staat voor INloggen. Want met iDIN kunt u zich veilig en gemakkelijk online identificeren en kunt u inloggen op de websites van bedrijven zoals Univé.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?