Ga naar inhoud

Wat is iDIN?

iDIN is een veilige online identificatie- en inlogmethode die is ontwikkeld door banken. Ook de overheid en verzekeringsmaatschappijen, zoals Univé, maken gebruik van iDIN.  De ‘iD’ van iDIN staat voor iDentificeren en de ‘IN’ staat voor INloggen. Want met iDIN kun je veilig en gemakkelijk online identificeren.De ‘iD’ van iDIN staat voor iDentificeren en de ‘IN’ staat voor INloggen. Want met iDIN kunt u zich veilig en gemakkelijk online identificeren en kunt u inloggen op de websites van bedrijven zoals Univé.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?