Ga naar inhoud

Uw schadevrije jaren overdragen

U heeft veel jaren schadevrij gereden en daarmee veel schadevrije jaren opgebouwd. Uw zoon of dochter begint net met autorijden en heeft geen schadevrije jaren opgebouwd. Kunt u dan uw schadevrije jaren overdragen?

Opbouw persoonlijke schadevrije jaren

Als een auto op uw naam staat, bent u verplicht om voor uw auto minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Op de polis staat de naam van de regelmatige bestuurder. Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden en staan dus op die naam. U kunt de schadevrije jaren niet overdragen aan iemand anders, dus ook niet aan uw zoon of dochter.

Wanneer u regelmatig rijdt in een auto die is verzekerd op naam van iemand anders, bouwt u geen schadevrij jaren op. Behalve wanneer u als regelmatige bestuurder op de polis staat vermeld. Dan bouwt u wel schadevrije jaren op.

Het is niet mogelijk om met meerdere mensen tegelijk schadevrije jaren op te bouwen op één autoverzekering.

Schadevrije jaren overdragen bij echtscheiding

De schadevrij jaren zijn persoonlijk en blijven bij degene die de autoverzekering heeft afgesloten. De andere partner kan een nieuwe autoverzekering afsluiten zonder de opgebouwde schadevrij jaren. Maar bij een echtscheiding is een verdeling van de opgebouwde schadevrije jaren mogelijk. Wanneer beide partners het eens zijn over deze verdeling, kunnen een deel van de opgebouwde schadevrije jaren van de lopende autoverzekering bij Univé afgehaald worden. Deze overgehevelde schadevrije jaren kunnen dan toegekend worden aan een lopende of nieuwe autoverzekering bij Univé. Op basis van de nieuwe schadevrije jaren opbouw wordt uw trede op de bonus-malus ladder bepaald en dus ook de no-claimkorting.

Neem contact op met uw Univé-adviseur om dit zo goed mogelijk te regelen.

Afstandsverklaring schadevrije jaren, wat is dat?

Met een afstandsverklaring of een splitsingsverklaring is het mogelijk om formeel de opgebouwde schadevrije jaren over te dragen aan uw partner.

Neem contact op met uw Univé-adviseur om dit zo goed mogelijk te regelen.

Schadevrije jaren bij overlijden of niet meer mogen autorijden

Komt degene op wiens naam de schadevrije jaren zijn opgebouwd te overlijden of mag deze persoon geen auto meer rijden? Dan kunnen de opgebouwde schadevrije jaren worden overgenomen door de levenspartner die op hetzelfde adres woont. Schadevrije jaren kunnen niet ‘geërfd’ worden. Overdragen aan een andere erfgenaam is dus niet mogelijk. In dat geval vervallen de schadevrije jaren.

Schadevrije jaren voor uw zoon of dochter

Uw schadevrije jaren kunt u niet overdragen aan uw zoon of dochter. Wanneer u uw auto uitleent, geldt gewoon uw autoverzekering. U loopt het risico dat er schade ontstaat tijdens het uitlenen waardoor u terugvalt op de bonus-malus ladder.

U kunt uw auto af en toe uitlenen aan uw zoon of dochter. Maar wanneer uw kind de regelmatige bestuurder is, moet dit op de polis vermeld worden. Dat kan betekenen dat uw premie hoger wordt. Voor bestuurders tot en met 24 jaar geldt een hogere premie.

Staat uw zoon of dochter al een aantal jaar op uw autoverzekering vermeld als regelmatige bestuurder? Dan kunnen die geregistreerde jaren worden overgedragen.

Schadevrije jaren meenemen naar een ander voertuig

Heeft u een andere auto gekocht? Dan verhuizen uw schadevrije jaren automatisch mee op de nieuwe autopolis. U kunt uw opgebouwde schadevrije jaren op uw autoverzekering ook gebruiken voor uw motor- of camperverzekering.

Wanneer u een tweede auto heeft gekocht, biedt Univé een aantrekkelijke tweede autokorting. U krijgt dezelfde no-claimkorting als op uw eerste auto.

Bereken nu uw premie

Hoeveel schadevrij jaren heb ik?

Uw opgebouwde schadevrije jaren bij de Univé autoverzekering kunt u vinden in Mijn Univé of de Univé App. Bent u elders verzekerd en wilt u voor uw overstap naar Univé weten hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd? Dan kunt u het aantal opvragen bij uw verzekeraar of berekenen.