Ga naar inhoud

Terugval van uw schadevrije jaren

Elk jaar dat u geen schade claimt op uw autoverzekering, stijgt u een trede op de bonus-malus ladder. En daarmee wordt uw no-claimkorting hoger. Maar bij een schadeclaim daalt u een aantal tredes op de bonus-malus ladder.

Hoeveel schadevrij jaren verlies ik?

Na één schadeclaim op uw autoverzekering daalt u maximaal 5 tredes op de bonus-malus ladder. Meestal betekent dit dat u minder no-claimkorting krijgt. En uw autopremie stijgt in het volgende verzekeringsjaar. Hoe hoog het schadebedrag was maakt hiervoor geen verschil.

Heeft 15 of meer schadevrij jaren opgebouwd en u schade gereden? Dan behoudt u de maximale no-claimkorting van 80%, maar u valt wel 5 tredes terug op de bonus-malus ladder.

Een autoverzekering met negatieve schadevrije jaren. Kan dat?

Door de schadeclaim heeft u terugval op de bonus-malus ladder. En daarmee terugval van de schadevrije jaren waardoor u negatieve schadevrij jaren op uw autoverzekering kunt hebben. Hierdoor ontvangt u minder no-claimkorting. Wanneer u daarna weer schadevrij rijdt, stijgt u weer op de bonus-malus ladder. Maar het duurt 5 jaar voor u weer op de oude trede terug bent.

Niet elke schadeclaim heeft invloed op de no-claimkorting

De volgende schades hebben geen gevolgen voor uw no-claimkorting:

  • Als de autoschade volledig te verhalen is op de tegenpartij.
  • Of als het gaat om een schade die verzekerd is via de WA+ dekking. Denk aan: ruitschade, hagelschade, of schade door loslopende dieren.
  • De schade komt door een aanrijding met een fietser of voetganger terwijl u geen schuld heeft aan de aanrijding.
  • Als u een door ons uitgekeerd schadebedrag binnen een jaar na verlaging van uw no-claimkorting alsnog aan ons terugbetaalt. In dat geval vervalt uw schadeclaim en keert de oude situatie terug.

Soms is een kleine autoschade zelf betalen voordeliger

Is de geclaimde schade niet te verhalen op de tegenpartij en is het geen groot bedrag? Bijvoorbeeld omdat de schade is onstaan door het automatisch inparkeren van uw eigen auto? Dan kan het voordeliger zijn om de schade zelf te betalen. U behoudt dan de opgebouwde no-claimkorting en voorkomt eventuele negatieve schadevrije jaren.

Of dit voor u voordeliger is kunt u eenvoudig berekenen in Mijn Univé met de rekentool onder “schade en nu”.

Hoeveel schadevrij jaren heb ik?

Voor uw Univé autoverzekering kunt u uw persoonlijke schadevrij jaren vinden in Mijn Univé of de Univé App.

Wilt u overstappen naar Univé? Dan kunt u het opvragen bij uw verzekeraar of berekenen. Na beëindiging van uw huidige verzekering worden de schadevrij jaren vastgelegd in de centrale database Roy-data. Die nemen wij over op uw nieuwe autoverzekering. Een papieren royementsverklaring is niet meer nodig.

Autoverzekering op naam van iemand anders

Als kentekenhouder bent u verplicht uw auto minimaal WA te verzekeren. Alleen degene die als regelmatige bestuurder op de polis staat vermeld, bouwt schadevrije jaren op. Veroorzaakt u schade met een auto die verzekerd is door iemand anders? Dan gaat dit te koste van de no-claimkorting van die ander. Schadevrije jaren zijn persoonlijk en slechts bij enkele situaties over te dragen.

Overstappen met negatieve schadevrije jaren

Alle royementsverklaringen met de opgebouwde schadevrije jaren zijn geregistreerd in de centrale database Roy-data. Elke verzekeraar gebruikt deze gegevens. Hierdoor kan overstappen naar een andere verzekeraar lastig zijn.