Ga naar inhoud

Univé: een bijzondere organisatie

De Univé-organisatie bestaat uit Univé Groep, 8 Regionale Univé’s met zo’n 100 winkels door heel Nederland. Zo weten we wat er speelt bij jou in de omgeving en zijn we altijd dichtbij.

Zo zit de Univé organisatie in elkaar

Univé Groep heeft locaties in Zwolle en Assen. Daarnaast zijn er acht regionale Univé’s. Samen noemen we dit de Univé Formule. Univé Groep en de Regionale Univé’s werken nauw samen.

Univé Groep

Univé Groep omvat een aantal bedrijven en stichtingen met elk een eigen taak. Onderdelen bieden bijvoorbeeld verzekeringen (Univé Schade), diensten/bundels (Univé Diensten) en rechtshulp aan mensen met een Univé-rechtsbijstandverzekering (Stichting Univé Rechtshulp). Lees hier meer over de afzonderlijke onderdelen van Univé Groep. 

De Regionale Univé’s bieden hun eigen brandverzekeringen aan, maar ook verzekeringen van Univé Groep én derden maatschappijen. Zij geven hierover advies aan klanten in hun regio.

De Regionale Univé’s

De Regionale Univé’s opereren zelfstandig, maar werken nauw samen met Coöperatie Univé op basis van gezamenlijke afspraken.

Hoe wordt Univé Groep bestuurd?

Coöperatie Univé werkt met een Ledenraad. Belangrijke onderwerpen en beslissingen worden aan de Ledenraad voorgelegd voor besluitvorming. Daarnaast heeft Coöperatie Univé twee bestuursorganen: de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, de Raad van Commissarissen houdt toezicht op het dagelijkse beleid van de Raad van Bestuur. 

Hier houden wij ons aan

Univé wil eerlijk, veilig en fatsoenlijk werken. Hoe we dat doen, staat in onze gedragscodes, reglementen en fraudebeleid.

Het Univé Jongerenteam: geluid van de toekomst

Het Univé Jongerenteam is een vorm van jongerenparticipatie waarmee we, naast onze Ledenraden, ons coöperatieve gedachtegoed vormgeven.

Meer informatie