Ga naar inhoud

Univé Oost

Ken je ons van ‘Daar plukt ú de vruchten van’ en ‘Zonder winstoogmerk’? Daar zijn wij blij om, want dit zegt veel over wie we zijn. We willen meer zijn dan verzekeraar alleen. Terwijl de wereld om ons heen continu verandert, bieden wij de zekerheid van elkaar helpen.

De Univé Groep, waar Univé Oost onderdeel van uitmaakt, is een coöperatie. Ons doel is om waarde te creëren voor onze klanten. Wij geloven in de kracht van wat mensen onderling met elkaar kunnen. Vanuit die gedachte zijn we ook ooit ontstaan. Samen sta je sterker. Jij en wij of jij met andere klanten van Univé. Wij willen ‘samen’ vooral niet opdringen, maar als kans beschouwen. Samen streven we naar een veilig en zeker leven voor iedereen.

Over Univé Oost

Univé Oost is een coöperatie. Dat betekent dat we ván de leden en vóór de leden zijn. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 de regionale coöperaties die de basis vormen voor het Univé van vandaag. Van oorsprong is Univé Oost begaan met de agrarische sector. Nog steeds zijn veel van onze zakelijke klanten boerenbedrijven, en daar zijn we trots op! Samen zekerheid organiseren zit namelijk diep geworteld in onze organisatie. Dit doen we tegenwoordig niet alleen voor boerenbedrijven, maar ook voor andere ondernemers en onze particuliere klanten.

Een goed voorbeeld van coöperatie is de rol van onze Ledenraad. De Ledenraad is het adviserende orgaan binnen Univé Oost en vervult een belangrijke rol als klankbord voor de Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is de dagelijkse leiding van onze organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Onze producten en verzekeringen

Bij Univé Oost kunt u terecht voor vele (zakelijke) verzekeringsproducten.

Winkels van Univé Oost

Heeft u een vraag of behoefte aan persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met een van onze Univé-adviseurs bij u in de buurt.

Maak een afspraak

Meer dan verzekeren

We willen samen met onze leden risico’s voorkomen, gevolgen beperken en pas als het echt nodig is: verzekeren. Daarom heeft Univé verschillende diensten ontwikkeld om uw leven gemakkelijker te maken. Tevens kunt u bij ons terecht voor uw hypotheekadvies.

Zonder winstoogmerk, met oog voor elkaar

Ledenraad, RvB en RvC

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen Univé Oost en heeft een aantal formele taken. Ook vervult de raad een belangrijke rol als klankbord voor de Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit Gerard Kok en Dorothé Beernink.

De Ledenraad bestaat uit 18 leden en vormt een afspiegeling van het ledenbestand. Zowel particuliere als zakelijke relaties (MKB & Agrarisch) uit het werkgebied van Univé Oost hebben zitting in de Ledenraad.

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vier leden. Elke commissaris heeft een eigen aandachtsgebied. De leden zijn goed op de hoogte van Univé en Univé Oost in het bijzonder. Jouw belangen als lid van onze coöperatie worden dus goed behartigd. 

Informatieve documenten

Zakelijke gegevens

Bezoekadres
Het Eeftink 22
7541 WH, Enschede

Postadres
Postbus 10064
7504 PB, Enschede

Statutaire naam
Univé Oost Bemiddeling B.V.

Handelsnaam
Univé Oost

Overige gegevens
AFM vergunningnummer: 12018392
KVK-nummer: 08176496

Interessante artikelen