Ga naar inhoud

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Coöperatie houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. De vier commissarissen zien toe op de algemene gang van zaken binnen Univé Groep en adviseren de Raad van Bestuur waar nodig.

Binnen de Raad van Commissarissen zijn er twee commissies: de Audit- & Risicocommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie.

Wie zitten er in de Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen heeft de volgende leden:

Danny van der Eijk (1958)

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé
 • Lid van de Selectie-, Benoemings- & Remuneratiecommissie

Robert van der Tol (1965)

 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie
 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her
 • Lid Audit- en Risicocommissies Coöperatie Univé en N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her

Roelien Ritsema van Eck (1975)

 • Lid van de Raad van Commissarissen Coöperatie Univé
 • Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her
 • Voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Ernst Jan Boers (1966)

 • Lid van de Raad van Commissarissen Coöperatie Univé
 • Lid van de Raad van Commissarissen N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her
 • Voorzitter Audit- en Risicocommissies Coöperatie Univé en N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her

Welke regels zijn er specifiek voor de Raad van Commissarissen?