Ga naar inhoud

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Coöperatie houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. De vier commissarissen zien toe op de algemene gang van zaken binnen Univé en adviseren de Raad van Bestuur waar nodig.

Binnen de Raad van Commissarissen zijn er twee commissies: de Audit- & Risicocommissie en de Selectie- Benoemings-, & Remuneratie Commissie.

Wie zitten er in de Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen heeft de volgende leden:

Danny van der Eijk (1958)

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé
 • Lid van de Selectie-, Benoemings- &
  Remuneratiecommissie

Marianne Tijssen (1957)

 • Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé
 • Voorzitter van de Selectie-, Benoemings- & Remuneratiecommissie.
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.

Robert van der Tol (1965)

 • Lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé, N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.
 • Lid Audit & Risicocommissie.

Ernst-Jan Boers (1966)

 • Voorzitter van de Audit- en Risicocommissie.
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé, N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.

Welke regels zijn er specifiek voor de Raad van Commissarissen?