Ga naar inhoud

Hoe ziet de Univé Groep eruit?

Coöperatie Univé
Het moederbedrijf in de Univé Groep is Coöperatie Univé U.A. Daaronder vallen de dochterondernemingen: Univé Schade, Univé Her, Univé Diensten en Univé Services. Coöperatie Univé is ook bestuurder van twee stichtingen: Univé Rechtshulp en Univé Buurtfonds. Coöperatie Univé heeft geen winstoogmerk en werkt exclusief samen met de Regionale Univé’s voor brandverzekeringen en met Coöperatie VGZ U.A. voor zorgverzekeringen.

Univé Schade
N.V. Univé Schade biedt schadeverzekeringen aan. Deze schadeverzekeringen worden verkocht door de Regionale Univé’s, maar ook rechtstreeks via Univé.nl.

Univé Her
N.V. Univé Her herverzekert de Regionale Univé’s tegen grote en onverwachte schadeclaims. Ook verzorgt Univé Her de herverzekering voor Univé Schade.

Univé Diensten
Univé Diensten biedt producten en diensten aan die aanvullend zijn op de verzekeringsproducten en gericht zijn op het voorkomen of beperken van schade. Daarnaast ook producten en diensten die zekerheid bieden op het gebied van mobiliteit, werk en wonen. Deze producten en diensten worden verkocht door de Regionale Univé’s, maar ook rechtstreeks via unive.nl.

Univé Services
Univé Services B.V. is de werkorganisatie en het facilitair bedrijf voor de Univé Groep en de Regionale Univé’s. Voor de Univé Groep zijn de staf- en ondersteunende afdelingen  gepositioneerd binnen Univé Services.

Stichting Univé Rechtshulp
Univé Rechtshulp geeft juridische hulp aan verzekerden die een rechtsbijstandsverzekering hebben bij Univé Schade.

Stichting Univé Buurtfonds
Univé Buurtfonds ondersteunt kleinschalige projecten die een blijvend effect hebben binnen de lokale gemeenschap. Buurtfonds focust zich op projecten die helpen risico’s te voorkomen en schade te beperken, of die bijdragen aan het welzijn en het fijn samenleven in de buurt.

Hoe wordt de Univé Groep bestuurd?

  • Coöperatie Univé werkt met een Ledenraad. Belangrijke onderwerpen als fusies, statutenwijzigingen, vaststelling van de jaarrekening en de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden aan de Ledenraad ter besluitvorming voorgelegd.
  • Naast de Ledenraad heeft Coöperatie Univé twee bestuursorganen:
    • Raad van Bestuur: verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.
    • Raad van Commissarissen: houdt toezicht op het dagelijkse beleid van de Raad van Bestuur.
  • De Regionale Univé’s opereren zelfstandig, maar werken nauw samen met de Coöperatie Univé op basis van gezamenlijke afspraken.

Welke regels gelden er voor alle medewerkers van de Univé Groep?

Univé wil eerlijk, veilig en fatsoenlijk werken. Hoe we dat doen, staat in onze gedragscodes en reglementen. De volgende regels gelden voor de hele organisatie: