Ga naar inhoud

Hoe ziet de Univé Groep eruit?

Coöperatie Univé

Het moederbedrijf van Univé Groep is Coöperatie Univé U.A. Daaronder vallen de dochterondernemingen: Univé Schade, Univé Her, Univé Diensten en Univé Services. Coöperatie Univé is ook bestuurder van twee stichtingen: Univé Rechtshulp en Univé Buurtfonds. Coöperatie Univé heeft geen winstoogmerk en werkt exclusief samen met de Regionale Univé’s voor brandverzekeringen en met Coöperatie VGZ U.A. voor zorgverzekeringen.

Univé Schade

N.V. Univé Schade biedt schadeverzekeringen aan. Deze schadeverzekeringen worden verkocht door de regionale Univé’s, maar ook rechtstreeks via Univé.nl.

Univé Her

N.V. Univé Her herverzekert de Regionale Univé’s tegen grote en onverwachte schadeclaims. Ook verzorgt Univé Her de herverzekering voor Univé Schade.

Univé Diensten

Univé Diensten biedt producten en diensten aan die aanvullend zijn op de verzekeringsproducten en gericht op het voorkomen of beperken van schade. Daarnaast ook producten en diensten die zekerheid bieden op het gebied van mobiliteit, werk en wonen. Deze producten en diensten worden verkocht door de regionale Univé’s, maar ook rechtstreeks via unive.nl.

Univé Services

Univé Services B.V. is de werkorganisatie en het facilitaire bedrijf voor Univé Groep en de Regionale Univé’s. Voor Univé Groep zijn de staf- en ondersteunende afdelingen gepositioneerd binnen Univé Services.

Stichting Univé Rechtshulp

Univé Rechtshulp geeft juridische hulp aan verzekerden die een rechtsbijstandverzekering hebben bij Univé Schade.

Stichting Univé Buurtfonds

Univé Buurtfonds ondersteunt kleinschalige projecten die een blijvend effect hebben binnen de lokale gemeenschap. Buurtfonds focust zich op projecten die helpen risico’s te voorkomen en schade te beperken, of die bijdragen aan het welzijn en het fijn samenleven in de buurt.

Hoe wordt Univé Groep bestuurd?

Coöperatie Univé werkt met een Ledenraad. Belangrijke onderwerpen als fusies, statutenwijzigingen, vaststelling van de jaarrekening en de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden aan de Ledenraad ter besluitvorming voorgelegd.

Naast de Ledenraad heeft Coöperatie Univé twee bestuursorganen: 

  • Raad van Bestuur: verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.
  • Raad van Commissarissen: houdt toezicht op het dagelijkse beleid van de Raad van Bestuur.
  • De Regionale Univé’s opereren zelfstandig, maar werken nauw samen met Coöperatie Univé op basis van gezamenlijke afspraken.