Ga naar inhoud

Raad van Bestuur

De drie leden van de Raad van Bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het besturen van Coöperatie Univé. Zij gaan over de ontwikkeling en de implementatie van de strategie, het beleid en de doelen van de Coöperatie. Zij zorgen dat we geen onnodige risico’s nemen en dat we de risico’s die er zijn goed beheersen. Ook zorgen ze voor nauwe samenwerking tussen de Univé Groep en de Regionale Univé’s. Het streven is de totale Univé Formule sterker en succesvoller te maken.

Wie zitten er in de Raad van Bestuur?

Ron Bavelaar (1958)

 • Voorzitter Raad van Bestuur

Arjen Schouten (1967)

 • Chief Financial & Risk Officer

Ellen Peper (1964)

 • Chief Transformation Officer (CTO)

Wat doet de Raad van Bestuur?

De drie bestuursleden hebben elk een eigen portefeuille met onderwerpen waar ze zich specifiek mee bezighouden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het volgende:

 • Het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de coöperatie;
 • Het vaststellen van de strategie om die doelstellingen te behalen;
 • Het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid binnen de Univé Groep;
 • De algemene gang van zaken binnen en de resultaatontwikkeling van de coöperatie;
 • Beslissingen op het gebied van maatschappelijk ondernemen;
 • Het beheersen van risico’s bij de bedrijfsvoering;
 • Het inrichten van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • Het opstellen en toezicht houden op de realisatie van de strategie voor een toekomstbestendige Univé Formule. De Univé Formule zorgt ervoor dat de Univé Groep en de Regionale Univé’s gezamenlijk - vanuit klantbelang - werken aan voorkomen, beperken en verzekeren, en een sterk Univé merk.

Welke regels zijn er specifiek voor de Raad van Bestuur?