Ga naar inhoud

Raad van Bestuur

De drie leden van de Raad van Bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het besturen van Coöperatie Univé. Zij gaan over de ontwikkeling en de implementatie van de strategie, het beleid en de doelen van de Coöperatie. Zij zorgen dat we geen onnodige risico’s nemen en dat we de risico’s die er zijn goed beheersen. Ook zorgen ze voor nauwe samenwerking tussen Univé Groep en de Regionale Univé’s. Het streven is de totale Univé Formule sterker en succesvoller te maken.

  Wie zitten er in de Raad van Bestuur?

  Ron Bavelaar (1958)

  Ron Bavelaar is sinds 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur en vervult de functie van Chief Executive Officer (CEO). Ron is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor een inspirerende toekomstgerichte visie voor de Univé Formule. Concretisering van de verduurzaming van Univé is wat Ron intrinsiek drijft en uitgangspunt voor de strategische keuzes die Univé vanuit de ledenbehoefte maakt. “Ons coöperatieve gedachtegoed bestaat al meer dan 230 jaar, het is onze taak om dit als goed rentmeester te beheren. Zodat ook nieuwe generaties kunnen blijven rekenen op de zekerheid die onze dienstverlening biedt en risico’s te verzekeren die je als individu niet kan dragen. En dat zonder winstoogmerk en met oog voor elkaar.” Voor Ron is het welzijn van onze medewerkers erg belangrijk, zij zorgen er immers voor dat Univé de belofte aan onze leden kan waarmaken.

  Ellen Peper (1964)

  Ellen Peper is sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur en vervult de functie van Chief Transformation Officer (CTO). Zij is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de veranderagenda en de digitalisering van de Univé Formule. Zij wil Univé als meest persoonlijke dienstverlener steeds verder versterken. Zowel online als offline, want juist onze winkels zijn een belangrijk deel van ons succes. Ellen verbindt de technische kant van verandering nadrukkelijk met de menskant. “We zijn een coöperatie zonder winstoogmerk, dicht bij onze leden op momenten die er toe doen, en met bijdragen aan een duurzame leefomgeving.” Aan Ellen de taak om te zorgen dat de strategie van de Univé Formule daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarin draait het onder andere om het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om risico’s te verkleinen en de verdere ontwikkeling en zichtbaarheid van Univé als betekenisvolle coöperatie.

  Arjen Schouten (1967)

  Arjen Schouten is sinds 2021 lid van de Raad van Bestuur en vervult de functie van Chief Financial & Risk Officer (CFRO). Hij is het bedrijfseconomisch geweten van Univé en zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering op een solide, beheerste en integere manier gebeurt. Zorgen dat Univé ook op de lange termijn een financieel gezonde coöperatie blijft, waarin de belangen van onze leden goed geborgd zijn, dat is zijn missie. Arjen kijkt kritisch naar administratieve processen, risico’s en de financiële consequenties van alles wat we doen. “We beheren de premies van onze leden, daar zijn we ons zeer van bewust. Zorgvuldigheid staat dus hoog op de agenda.” Ook bewaakt Arjen vastgestelde beleidslijnen, afspraken en procedures. Zodat we voldoen aan wettelijke verplichtingen én omdat we ons naar onze leden willen verantwoorden.

  De overige verantwoordelijkheden van ons bestuur lees je in het Reglement Raad van Bestuur.

  Wat doet de Raad van Bestuur?

  De drie bestuursleden hebben elk een eigen portefeuille met onderwerpen waar ze zich specifiek mee bezighouden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het volgende:

  • Het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de coöperatie;
  • Het vaststellen van de strategie om die doelstellingen te behalen;
  • Het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid binnen Univé Groep;
  • De algemene gang van zaken binnen en de resultaatontwikkeling van de coöperatie;
  • Beslissingen op het gebied van maatschappelijk ondernemen;
  • Het beheersen van risico’s bij de bedrijfsvoering;
  • Het inrichten van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  • Het opstellen en toezicht houden op de realisatie van de strategie voor een toekomstbestendige Univé Formule. De Univé Formule zorgt ervoor dat Univé Groep en de Regionale Univé’s gezamenlijk - vanuit ledenbelang - werken aan voorkomen, beperken en verzekeren, en een sterk Univé merk.

  Welke regels zijn er specifiek voor de Raad van Bestuur?