Ga naar inhoud

Fraudebeleid Univé

Onze 600.000 leden betalen ons jaarlijks geld om zich bij ons te verzekeren tegen allerlei risico’s. Als coöperatieve verzekeraar hebben wij dus veel geld in beheer. Het is belangrijk dat wij dat geld gebruiken waarvoor het bedoeld is. Het betalen van schade van onze verzekerden. Of juist schade van anderen, als onze verzekerden die schade veroorzaken. Daarom werken wij actief aan het voorkomen en onderzoeken van verzekeringsfraude.

Wat is verzekeringsfraude?

Voorbeelden van verzekeringsfraude:

 • Liegen over een schadeverleden of strafrechtelijk verleden bij het aanvragen van een verzekering;
 • Meer schade claimen dan er eigenlijk is. Bijvoorbeeld bij diefstal of brand;
 • Valse of vervalste nota’s inleveren;
 • Een autodiefstal of aanrijding in scène zetten;
 • Eigendommen in brand steken om het verzekerde bedrag te kunnen claimen;
 • Liegen over de gezondheid bij het aanvragen van een verzekering of bij het indienen van een claim.

Kortom,  van verzekeringsfraude is sprake als iemand bij het afsluiten van een verzekering of bij het indienen van een claim op een verzekering met opzet een verzekeraar misleidt met de bedoeling om een verzekering, een uitkering of dienst te krijgen waar eigenlijk geen recht op bestaat. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de verzekeraar wordt misleid. En wie uiteindelijk ten onrechte de uitkering of dienst krijgt maakt daarbij ook niet uit.

Univé kan natuurlijk ook op andere manieren slachtoffer worden van verzekeringscriminaliteit. Bijvoorbeeld door cybercriminaliteit, bedreigingen, strafbaar gedrag van medewerkers of leveranciers, witwassen en terrorismefinanciering.

Wat doet Univé om fraude te voorkomen?

Hiervoor hebben wij ons fraudebeleid. Ook hebben we een speciale afdeling die onderzoek doet naar fraude en die werkt aan het voorkomen van fraude en criminaliteit. Dat is de afdeling Veiligheidszaken. Op deze afdeling werken professionele fraudecoördinatoren en fraudeonderzoekers. Ze zijn allemaal aangesloten bij het Nederlands Instituut Voor Register Experts.

Hoe onderzoekt Univé fraude?

Wanneer wij denken dat het gaat om fraude, doet de afdeling Veiligheidszaken onderzoek. Soms schakelen we een particulier recherchebureau in. 
Bij het onderzoeken van fraude gaan wij uiteraard zorgvuldig te werk. Wij houden ons aan de wet en aan afspraken hierover binnen de verzekeringsbranche. 
Wij houden ons bijvoorbeeld aan:

Wij rapporteren over de resultaten van fraudebeheersing aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Hoe gaan wij om met fraude?

Gaat het inderdaad om fraude? Dan nemen wij maatregelen. 
Afhankelijk van de fraude kan dat zijn:

 • Wij vergoeden de schade niet of we vergoeden maar een deel;
 • We vorderen onze onderzoekskosten* en al betaalde schadebedragen terug;
 • Alle verzekeringen bij Univé worden per direct opgezegd;
 • Persoonsgegevens van degene die fraudeert nemen we op in de interne Gebeurtenissenadministratie annex Incidentenregister van Univé. Alleen medewerkers van de afdeling Veiligheidszaken hebben toegang tot deze gegevens;
 • We registeren degene die fraudeert in het externe waarschuwingssysteem van het Centraal Informatie Systeem (CIS) van alle verzekeringsmaatschappijen. Ook andere verzekeraars zijn daardoor op de hoogte van de fraude. Dit kan betekenen dat ook deze verzekeraars geen verzekeringen met u willen sluiten;
 • We melden de persoon die fraudeert bij het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit);
 • We doen aangifte bij de politie.

*Wij verhalen niet alleen de werkelijke onderzoekskosten. Wij vorderen voor de interne onderzoekskosten ook een standaard schadevergoeding van € 532. De Stichting SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) incasseert dit bedrag namens Univé.

Wij laten het u natuurlijk weten als wij onderzoek naar u doen. Ook over eventuele maatregelen informeren wij u. Over het opnemen van uw persoonsgegevens in onze eigen database en in landelijke registers, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Wilt u meer weten over ons fraudebeleid?

Wilt u meer weten over het fraudebeleid van Univé, over de afdeling Veiligheidszaken of een fraude melden?

 • U leest er over in uw polisvoorwaarden, bijbehorende verzekeringsdocumenten of in onze Algemene voorwaarden​;
 • U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Veiligheidszaken. Telefonisch via 0592-348624 of per e-mail VZschade@unive.nl;
 • U kunt ook anoniem verzekeringsfraude melden bij de Stichting Meld Misdaad Anoniem. U kunt daar ook ander crimineel gedrag melden;
 • Voor Informatie met betrekking tot de zorgverzekering van Univé, verwijzen wij u naar het Fraudebeleid Univé Zorg (onderdeel van Coöperatie VGZ).