Ga naar inhoud

Ledenraad

De ledenraad van Univé heeft een bijzondere positie: de ledenraad heeft het laatste woord over enkele belangrijke beslissingen van de Raad van Bestuur en benoemt en ontslaat bestuurders en commissarissen. De ledenraad bestaat uit maximaal 24 leden-verzekerden. Dit zijn twee afgevaardigden en één vertegenwoordiger per Regionale Univé. Op dit moment bestaat de ledenraad uit 23 leden.

De ledenraad heeft een gemengde samenstelling: mannen en vrouwen, jong en oud, met verschillende kennis, achtergronden en vaardigheden.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

 • Benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur.
 • Benoemen van leden van de Raad van Commissarissen.
 • Goedkeuren van sommige besluiten van de Raad van Bestuur. Bijvoorbeeld over samenwerking met en investeringen in andere organisaties.
 • Vaststellen van de jaarrekening van Coöperatie Univé.
 • Bestemming van het jaarresultaat.
 • Besluiten om de statuten te wijzigen.
 • Besluiten om Univé te fuseren of te splitsen.
 • Besluiten om Coöperatie Univé op te heffen.
 • Bestemmen van het liquidatiesaldo.

De huidige samenstelling van de Ledenraad is als volgt:

 • De heer J.A.G. (Johan) Arkink (Univé Oost)
 • De heer P.G.M. (Piet) Backx (Univé Zuid-Nederland)
 • De heer J. (Jan) Bloemerts (Univé Samen)
 • De heer H.G.A. (Henny) Blanke (Univé Stad & Land)
 • De heer L.A. (Lourens) Broere (Univé Het Groene Hart)
 • De heer P.H. (Paul) van der Burg (Univé Het Groene Hart)
 • De heer P.J.M. (Peter) Buijs (Univé Zuid-Nederland)
 • De heer C. (Chris) van den Bos (Univé Oost)
 • De heer G.R. (Jarno) Doornewaard (Univé Noord-Holland)
 • Mevrouw W.R.R.H. (Willemijn) Froentjes-Cordes (Univé Noord-Nederland)
 • Mevrouw N. (Noortje) Gerritsen (Univé Stad en Land)
 • De heer M.J.M. (Rinie) Huijbrechts (Univé Dichtbij)
 • De heer J. (Jan) Idsardi (Univé Dichtbij)
 • Mevrouw A.C. (Sandra) IJsselmuiden-de Wit (Univé Noord-Holland)
 • Mevrouw I.M.J. (Irma) Kokx (Univé Zuid-Nederland)
 • Mevrouw J. (Jannie) Kuiper-Tonnis de Graaf (Univé Noord-Nederland)
 • De heer H.A.P. (Huub) van der Maat (Univé Het Groene Hart)
 • Mevrouw A. (Annemarie) Resink-Weeber (Univé Stad en Land)
 • De heer E. (Erik) Lanting (Univé Dichtbij)
 • De heer H.R.M. (Herbert) Schouten (Univé Noord-Nederland)
 • De heer A.J.J. (Alex) Vanhommerig (Univé Oost)
 • De heer R. (Ronald) Velsink (Univé Noord-Holland)
 • Mevrouw C.A. (Corry) Wolters (Univé Samen). 

Welke regels zijn er specifiek voor de Ledenraad?

Reglement Ledenraad Coöperatie Univé U.A.