Ga naar inhoud

Ledenraad

De Ledenraad van Univé heeft een bijzondere positie. De Ledenraad heeft het laatste woord over enkele belangrijke beslissingen van de Raad van Bestuur en benoemt bestuurders en commissarissen. De Ledenraad bestaat uit maximaal 24 leden, twee afgevaardigden en één vertegenwoordiger per Regionale Univé. De Ledenraad streeft naar een gemengde samenstelling: jong en oud, met verschillende kennis, achtergronden en vaardigheden.

  Wat doet de Ledenraad?

  De Ledenraad is de schakel tussen de leden en de organisatie. Een van de belangrijke taken van de Ledenraad is het behartigen van de belangen van de leden van Univé. Daarnaast heeft zij een aantal nader in de statuten omschreven taken en bevoegdheden, waaronder:

  • Goedkeuren van sommige besluiten van de Raad van Bestuur. Bijvoorbeeld over belangrijke samenwerkingen met en grote investeringen in andere organisaties.
  • Vaststellen van de jaarrekening van Coöperatie Univé, inclusief de bestemming van het jaarresultaat.
  • Besluiten over wijzigingen van de statuten.
  • Benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur.
  • Benoemen van leden van de Raad van Commissarissen.

  De huidige samenstelling van de Ledenraad is als volgt: 

  • De heer J.A.G. (Johan) Arkink (Univé Oost)
  • De heer J.A. (Albert) Bienevelt (Univé Zuid-Nederland)
  • De heer J.E.W. (Jan) Eggenkamp (Univé Samen)
  • De heer H.G.A. (Henny) Blanke (Univé Stad & Land)
  • De heer mr. L.A. (Lourens) Broere (Univé Het Groene Hart)
  • De heer P.H. (Paul) van der Burg (Univé Het Groene Hart)
  • De heer ing. C. (Chris) van den Bos (Univé Oost)
  • Mevrouw mr. W.R.R.H. (Willemijn) Froentjes-Cordes (Univé Noord-Nederland)
  • Mevrouw N. (Noortje) Gerritsen (Univé Stad en Land)
  • De heer R.P. (Ralf) de Groot (Univé Noord-Holland)
  • De heer M.J.M. (Rinie) Huijbrechts (Univé Dichtbij)
  • De heer J. (Jan) Idsardi (Univé Dichtbij)
  • Mevrouw A.C. (Sandra) IJsselmuiden-de Wit (Univé Noord-Holland)
  • Mevrouw R.H. (Ryanne) van Kampen (Univé Samen)
  • Mevrouw I.M.J. (Irma) Kokx (Univé Zuid-Nederland)
  • Mevrouw J. (Jannie) Kuiper-Tonnis de Graaf (Univé Noord-Nederland)
  • De heer H.A.P. (Huub) van der Maat (Univé Het Groene Hart)
  • Mevrouw A. (Annemarie) Resink-Weeber (Univé Stad en Land)
  • De heer E. (Erik) Lanting (Univé Dichtbij)
  • De heer H.R.M. (Herbert) Schouten (Univé Noord-Nederland)
  • De heer A.J.J. (Alex) Vanhommerig (Univé Oost)
  • De heer bc. R. (Ronald) Velsink (Univé Noord-Holland)
  • Mevrouw C.A. (Corry) Wolters (Univé Samen).

  Meer informatie