Ga naar inhoud

Ledenraad

De ledenraad van Univé heeft een bijzondere positie: de ledenraad heeft het laatste woord over enkele belangrijke beslissingen van de Raad van Bestuur en benoemt en ontslaat bestuurders en commissarissen. De ledenraad bestaat uit maximaal 24 leden-verzekerden. Dit zijn twee vertegenwoordigers per Regionale Univé: één met een schadeverzekering en één met een brandverzekering. Op dit moment bestaat de ledenraad uit 16 leden. Daarom staat bij een aantal Regionale Univé’s een vacature open voor een positie in de ledenraad.

De ledenraad heeft een gemengde samenstelling: mannen en vrouwen, jong en oud, met verschillende kennis, achtergronden en vaardigheden.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

 • Benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur.
 • Benoemen van leden van de Raad van Commissarissen.
 • Goedkeuren van sommige besluiten van de Raad van Bestuur. Bijvoorbeeld over samenwerking met en investeringen in andere organisaties.
 • Vaststellen van de jaarrekening van Coöperatie Univé.
 • Bestemming van het jaarresultaat.
 • Besluiten om de statuten te wijzigen.
 • Besluiten om Univé te fuseren of te splitsen.
 • Besluiten om Coöperatie Univé op te heffen.
 • Bestemmen van het liquidatiesaldo.

De huidige samenstelling van de Ledenraad is als volgt:

 • De heer J.A.G. (Johan) Arkink (Univé Oost)
 • De heer P.G.M. (Piet) Backx (Univé Zuid-Nederland)
 • De heer J. (Jan) Bloemerts (Univé Samen)
 • De heer H.G.A. (Henny) Blanke (Univé Stad & Land)
 • De heer L.A. (Lourens) Broere (Univé Het Groene Hart)
 • De heer P.H. (Paul) van der Burg (Univé Het Groene Hart)
 • De heer P.J.M. (Peter) Buijs (Univé Zuid-Nederland)
 • De heer C. (Chris) van den Bos (Univé Oost)
 • De heer G.R. (Jarno) Doornewaard (Univé Noord-Holland)
 • Mevrouw W.R.R.H. (Willemijn) Froentjes-Cordes (Univé Noord-Nederland)
 • Mevrouw N. (Noortje) Gerritsen (Univé Stad en Land)
 • De heer M.J.M. (Rinie) Huijbrechts (Univé Dichtbij)
 • De heer J. (Jan) Idsardi (Univé Dichtbij)
 • Mevrouw A.C. (Sandra) IJsselmuiden-de Wit (Univé Noord-Holland)
 • Mevrouw I.M.J. (Irma) Kokx (Univé Zuid-Nederland)
 • Mevrouw J. (Jannie) Kuiper-Tonnis de Graaf (Univé Noord-Nederland)
 • De heer H.A.P. (Huub) van der Maat (Univé Het Groene Hart)
 • Mevrouw A. (Annemarie) Resink-Weeber (Univé Stad en Land)
 • De heer E. (Erik) Lanting (Univé Dichtbij)
 • De heer H.R.M. (Herbert) Schouten (Univé Noord-Nederland)
 • De heer A.J.J. (Alex) Vanhommerig (Univé Oost)
 • De heer R. (Ronald) Velsink (Univé Noord-Holland)
 • Mevrouw C.A. (Corry) Wolters (Univé Samen). 

Welke regels zijn er specifiek voor de Ledenraad?

Reglement Ledenraad Coöperatie Univé U.A.