Ga naar inhoud

Wat is een levenstestament?

Er zijn verschillen tussen een testament en een levenstestament. Het laatste geldt bijvoorbeeld terwijl je nog leeft. Wij vertellen je er graag meer over.

Anders dan een gewoon testament

Wanneer je wilt vastleggen wat er moet gebeuren met je bezittingen na je overlijden, dan laat je door een notaris een testament opmaken. Maar zoals de naam al aangeeft, is een levenstestament anders. Daarin leg je jouw wensen vast voor een eventuele toekomstige situatie waarin je nog wel leeft, maar niet meer zelf kunt handelen. Bijvoorbeeld omdat je ernstig ziek of dement bent.

In een levenstestament kun je vastleggen wie je een volmacht geeft om namens jou te handelen. Dit familielid of deze vriend(in) mag jouw belangen en wensen behartigen wanneer je zelf niet meer bekwaam bent. Het is belangrijk om dit vast te leggen wanneer je zelf nog wilsbekwaam bent.

Ook voor je woning en vermogen

In je levenstestament kun je van alles vastleggen. Bijvoorbeeld wie er voor je huisdieren gaat zorgen als jij dat niet meer kunt (vooraf vragen is wel netjes natuurlijk). Of welke medische keuzes er gemaakt moeten worden, tot aan euthanasie. Uiteraard zijn financiële zaken belangrijk voor veel mensen om vast te leggen. De persoon die je een volmacht geeft, mag beslissen wat er gebeurt met jouw vermogen en koopwoning.

Wel of niet naar de notaris?

In principe is elk levenstestament met jouw handtekening eronder rechtsgeldig. Toch is er een goede reden om naar de notaris te gaan hiervoor. Deze kan namelijk als onafhankelijke partij vaststellen dat je wilsbekwaam bent op het moment dat je het levenstestament opstelt. Banken en andere financiële instellingen eisen vaak een notariële onderbouwing voordat ze akkoord gaan met de wensen uit het levenstestament. De kosten hiervoor zijn ongeveer €300, maar dit kan per kantoor verschillen.

Als je naar de notaris bent geweest, zorgt deze er ook voor dat je levenstestament wordt opgenomen in het Centraal Levenstestamentregister, Hierin kunnen derde partijen checken of je een dergelijk testament hebt opgesteld en zo ja, bij welke notaris.

5 Tips voor het opstellen van een levenstestament

  • Bepaal wie jouw gevolmachtigde persoon wordt. Of neem er twee op in je levenstestament: eentje voor de financiële zaken en eentje voor de medische zaken.
  • Leg vast wat deze persoon of personen voor je mogen doen. Schenkingen aan familie of goede doelen kun je bijvoorbeeld expliciet benoemen of uitsluiten. Net als wat er met je koopwoning en bezittingen moet gebeuren als je er zelf niet meer woont.
  • Schrijf op wat je wensen zijn op medisch gebied, zoals wel of niet reanimeren, orgaandonatie, etc.
  • Denk ook aan het moment waarop het levenstestament ingaat: wanneer ben je zelf niet meer bekwaam?
  • Vertel aan de mensen om je heen dat je een levenstestament hebt gemaakt, zodat dit bekend is.

Meer weten?

Wil je meer informatie over een levenstestament of het afsluiten van een hypotheek in jouw situatie? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.