Ga naar inhoud

Renteverlies tijdens de bouw

Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis, loopt de financiering net even anders dan bij het kopen van een bestaand huis. Zo krijg je bijvoorbeeld te maken met renteverlies tijdens de bouw. Wat dat precies inhoudt, leggen we op deze pagina graag aan je uit.

Wat is renteverlies tijdens de bouw?

Als je een nieuwbouwwoning koopt, moet dat huis meestal nog gebouwd worden. Toch moet je al wel hypotheekrente betalen tijdens de bouw van de woning. De hypotheek wordt gestort in een bouwdepot en van daaruit worden alle kosten voor de bouw betaald. Over het bedrag dat nog aanwezig is in het bouwdepot, ontvang je tegelijkertijd een rentevergoeding.  

Als er dus nog geen bouwtermijnen betaald zijn, is het bedrag dat je aan rente moet betalen gelijk aan de rente die je uit het bouwdepot ontvangt. Maar op het moment dat er al wel kosten uit het bouwdepot betaald zijn, is de te betalen rente hoger dan de te ontvangen rente. Dit verschil noemen we renteverlies tijdens de bouw. Een andere naam hiervoor is rentederving.

Meefinancieren van renteverlies

Je kunt dit renteverlies meefinancieren in je hypotheek. Tijdens het bouwen van de woning betaal je dan alleen aflossing op de hypotheek. Het renteverlies is eenmalig aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting. Met een belangrijke voorwaarde: je moet de woning binnen drie jaar als eigen woning gaan gebruiken. De rente die je betaalt over het deel van de hypotheek dat je gebruikt om het renteverlies tijdens de bouw te financieren, is niet aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld renteverlies

Stel je hebt een hypotheek afgesloten van € 600.000 voor een nieuwbouwhuis met een rentepercentage van 4%. Aan het eind van het jaar heb je € 150.000 opgenomen uit het bouwdepot om de grond en de eerste bouwtermijn te betalen.
Je moet dan aan de hypotheekverstrekker het volgende betalen: € 600.000 x 4% = € 24.000
Te ontvangen rentevergoeding: € 450.000 x 4% = € 18.000
Renteverlies tijdens de bouw: € 24.000 - € 18.000 = € 6.000

Wil je meer weten over renteverlies tijdens de bouw en wat dat doet voor je hypotheek? Maak dan een afspraakmet een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.