Ga naar inhoud

Gezondheidsverklaring

In sommige situaties heeft u een gezondheidsverklaring nodig bij uw hypotheek. Het gaat daarbij dan niet om het afsluiten van de hypotheek zelf, maar om de bijbehorende overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met een gezondheidsverklaring bepaalt de verzekeraar onder welke voorwaarden  u de verzekering kunt afsluiten en wat de bijbehorende premie is. Op deze pagina vindt u meer informatie over de gezondheidsverklaring.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Een gezondheidsverklaring is een vragenlijst die u moet invullen. Uit die lijst blijkt hoe het gesteld is met uw gezondheid, wat uw leefstijl is en hoe uw medisch verleden is. De lijst bestaat bijvoorbeeld uit vragen over zaken als:

  • uw lengte en gewicht;
  • uw leeftijd;
  • de mogelijke ziektes die u heeft;
  • of u rookt, alcohol  of drugs gebruikt;
  • of u eventuele aandoeningen heeft waarvoor u nu wordt behandeld of in het verleden behandeld bent.

Een verzekeraar maakt gebruik van een gezondheidsverklaring als u een aanvraag doet voor een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. U bent verplicht de lijst naar waarheid in te vullen. Doet u dat niet? Dan kunnen uw nabestaanden hun recht op de uitkering gedeeltelijk of geheel verliezen. Een medisch specialist bij de verzekeraar beoordeelt uw gezondheidsverklaring.

Beoordeling gezondheidsverklaring

Een medisch adviseur of specialist geeft een advies aan de verzekeraar op basis van de door u ingevulde gezondheidsverklaring.  Soms kan er aanvullende medische informatie opgevraagd worden bij uw behandelend artsen of zelfs een medische keuring gevraagd worden. 

De medisch adviseur of specialist licht de verzekeraar in over het risico om u te verzekeren. Dit advies is dus van invloed op het wel of niet krijgen van de verzekering en daarnaast ook op de hoogte van de premie. Er zijn drie uitkomsten mogelijk:

  • Het risico voor de verzekeraar is gemiddeld. U ontvangt dan de door u aangevraagde verzekering tegen de premie die voor u berekend is. 
  • Het risico voor de verzekeraar is hoger dan gemiddeld. Het gevolg is dat u daardoor een hogere premie moet betalen.
  • Het risico is te hoog voor de verzekeraar. De medisch specialist raadt de verzekeraar af om u te verzekeren. Waarschijnlijk krijgt u dan niet de verzekering die u had aangevraagd. U kunt wel een herkeuring aanvragen.

Kosten gezondheidsverklaring

Aan de aanvraag van een gezondheidsverklaring zelf zijn geen kosten verbonden. Pas als er een extra medische keuring benodigd is, kost dit geld. Wat er dan precies onderzocht moet worden, bepaalt dan de hoogte van de kosten. Op het moment dat de verzekeraar deze keuring eist, betalen zij ook bijna altijd zelf deze kosten.

Meer weten over wat een gezondheidsverklaring is en of u die nodig heeft? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur van Univé bij u in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.