Ga naar inhoud

Invoegen via de invoegstrook

Invoegen via de invoegstrook op de snelweg en op andere wegen zorgt nogal eens voor onduidelijkheid en irritaties. Soms als gevolg van onwetendheid, soms omdat bestuurders bewust de regels naar hun hand zetten. Op deze pagina leggen we u uit wat nu daadwerkelijk de regels rondom invoegen zijn.  

Invoegen en voorrang verlenen 

Invoegen is een bijzondere verrichting. Wie wil invoegen, moet altijd voorrang verlenen aan bestuurders die op de doorgaande rijbaan rijden. Vaak houden bestuurders toch even voor u in of schuiven ze een baan naar links op. Dat is uiteraard zeer hoffelijk, maar zeker geen verplichting. Ga daar dus niet vanuit als u aan het rijden bent. 

Soms is een invoegstrook tegelijkertijd ook een uitvoegstrook. Dit wordt ook wel een weefvak genoemd. Invoegende en uitvoegende weggebruikers moeten dan weggebruikers die op dezelfde rijbaan blijven voorrang verlenen. 

Gaan de in- en uitvoeger allebei wisselen van rijstrook? Dan is er geen wettelijke regel die de voorrang bepaalt. Het meest praktische is dan vaak om de uitvoegende weggebruiker voor te laten gaan. 

Veilig invoegen op de snelweg 

Als u zich houdt aan de verkeersregels rondom invoegen, komt dat de veiligheid ten goede. Maar er zijn nog meer zaken die u kunt doen om veilig invoegen mogelijk te maken. 

Om veilig in te kunnen voegen, is het belangrijk om even hard te rijden als het verkeer op de snelweg. De invoegstrook is ideaal om op snelheid te komen, wat invoegen een stuk makkelijker maakt. Zeker als iedereen onderling voldoende afstand houdt. Voor de doorstroming is het vaak het beste als u de gehele invoegstrook gebruikt. 

Het is verplicht om de richtingaanwijzer te gebruiken bij het invoegen. Zo weten andere weggebruikers ook wat uw plannen zijn. 

Als het druk is op de snelweg, kijk dan of u ergens een gaatje kunt bespeuren. Houd uw ogen op de weg voor u, kijk in de binnenspiegel, de linker buitenspiegel en werp een blik opzij naar links. Is de weg ergens voldoende vrij? Rijd dan in een vloeiende beweging de snelweg op. 

Met deze verkeersregels rondom invoegen via een invoegstrook kunt u altijd veilig de (snel)weg op. Houd wel de verrichtingen van andere weggebruikers goed in de gaten. Want niet iedereen hanteert de regels op de juiste manier. En let ook goed op of u niet te maken heeft met hulpdiensten, een militaire colonne of uitvaartstoet.

We hebben meer informatie over verkeersregels en -situaties.