Ga naar inhoud

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer gaat over de werktijden en rusttijden van chauffeurs in het goederen- en personenvervoer. Er staat bijvoorbeeld in hoe lang je achter elkaar mag rijden en hoe lang je pauzes moeten zijn. Op deze pagina lees je wat het Arbeidstijdenbesluit vervoer is, voor wie het geldt en welke regels je erin kunt vinden. 

Wat is het Arbeidstijdenbesluit vervoer? 

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer is een Nederlandse wetgeving over de werk- en rusttijden in de vervoersector. Deze wet bepaalt dus wanneer en hoelang mensen die rijden als beroep mogen werken en uitrusten. Als jij met een grote bedrijfsauto met meer dan 500 kg laadruimte rijdt, kan dit besluit ook voor jou gelden. 

Deze maatregelen zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Maar het verkeer wordt er ook veiliger van. Met genoeg rust zijn chauffeurs namelijk scherper tijdens het rijden en is er minder kans op ongelukken. 

Nederlandse Arbeidstijdenwet en Mobility Package 

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer is een combinatie van de Nederlandse Arbeidstijdenwet en de Europese regels over rij- en rusttijden. De Nederlandse Arbeidstijdenwet is de verzameling regels over de werktijden van alle werknemers in Nederland. Dit geldt dus voor alle soorten werk. Een onderdeel van de Nederlandse Arbeidstijdenwet gaat over werknemers in het transport. 

De Europese regels worden ook wel de Mobility Package of het Mobiliteitspakket genoemd. Sinds 8 juli 2020 gelden deze regels overal in Europa. Hierdoor hebben chauffeurs uit Nederland en uit het buitenland te maken met dezelfde regels.   

Voor wie geldt het Arbeidstijdenbesluit vervoer? 

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer geldt voor werknemers die rijden in een bestelwagen of vrachtauto met meer dan 500 kilogram laadvermogen. Het maximale laadvermogen staat op het kentekenbewijs van de wagen. Als zzp’er gelden alleen de regels over de rijtijd, pauze en rusttijd.

Speciale regels over rij- en rusttijden voor vrachtauto’s 

Wanneer je bestelwagen of vrachtauto een toegestane maximale massa van meer dan 3.500 kg heeft, gelden speciale regels. Deze speciale regels gaan over de rijtijden en rusttijden van de bestuurder en over de tachograafplicht.  

Wat zijn de regels voor rij- en rusttijden? 

De regels voor rusttijden en rijtijden bij vrachtauto’s en zwaardere bestelbussen zijn iets strenger. Hieronder zie je een opsomming van de rij- en rusttijden voor beide soorten auto’s.

Rij- en rusttijden bestelwagens en vrachtauto’s tot 3.500 kilogram 

Rijtijden: 

 • Per dag: maximaal 9 uur met 2x per week maximaal 10 uur. 

 • Per week: maximaal 56 uur. 

 • Per 2 week: maximaal 90 uur. 

Hierbij geldt ook dat je gemiddeld maximaal 48 uur mag werken per week. 

Pauzetijden: 

 • Per 5 ½ uur werk: minimaal 30 minuten pauze. Dit mag ook 2x 15 minuten zijn.  

 • Per 10 uur werk: minimaal 45 minuten pauze. Dit mag ook verdeeld worden in meerdere pauzes van minimaal 15 minuten. 

Rusttijden: 

 • Per dag: minimaal 11 uur echte rust. Dit mag worden verdeeld in 1 deel van 3 uur en 1 deel van 9 uur. 

 • Per week: maximaal 3 keer een kortere rusttijd van 9 uur. 

 • Per week: minimaal 45 uur ononderbroken rust. Dit mag 1 keer per 2 weken verkort worden tot 24 uur. 

Rij- en rusttijden bestelwagens en vrachtauto’s vanaf 3.500 kilogram

Rijtijden: 

 • Maximaal 4 ½ uur aan een stuk door. 

 • Per dag: maximaal 9 uur met 2x per week maximaal 10 uur. 

 • Per week: maximaal 56 uur. 

 • Per 2 week: maximaal 90 uur. 

Hierbij geldt ook dat je maximaal 60 uur mag werken per week en gemiddeld maximaal 48 uur mag werken per week. 

Pauzetijden: 

 • Per 4 ½ uur rijden: minimaal 45 minuten pauze. Dit mag ook 1 keer 15 minuten en 1 keer 30 minuten zijn.  

 • Per 6 uur werk: minimaal 30 minuten pauze. Dit mag ook verdeeld worden in meerdere pauzes van minimaal 15 minuten. 

 • Per 9 uur werk: minimaal 45 minuten pauze. Dit mag ook verdeeld worden in meerdere pauzes van minimaal 15 minuten. 

Rusttijden: 

 • Per dag: minimaal 11 uur echte rust. Dit mag worden verdeeld in 1 deel van 3 uur en 1 deel van 9 uur. 

 • Per week: maximaal 3 keer een kortere rusttijd van 9 uur. 

 • Per week: minimaal 45 uur ononderbroken rust. Dit mag 1 keer per 2 weken verkort worden tot 24 uur. 

Er zijn ook speciale regels voor zondagen en nachtdiensten. Meer informatie hierover kun je vinden op de pagina over Arbeidstijdenbesluit vervoer van Transport en Logistiek Nederland

Tachografen 

Een tachograaf is een apparaat dat in voertuigen wordt geplaatst om de snelheid te meten en op te slaan. Dit apparaatje wordt ook gebruikt om te kijken of een werknemer zich houdt aan de regels van de rij- en rusttijden. Slimme tachografen registreren ook wanneer je een grens over gaat, wanneer je laadt en lost en in welke positie de wagen staat. 

Wanneer is een tachograaf verplicht? 

In Nederland geldt een tachograafplicht voor wagens die een toegestane maximummassa hebben van 3.500 kilo of hoger. De toegestane maximummassa kan je vinden op het kentekenbewijs van het voertuig.  

Vanaf 1 juli 2026 verandert de tachograafplicht van 3.500 kilo naar 2.500 kilo toegestane maximummassa. Zorg er dus voor dat je voor die tijd een tachograaf in je wagen hebt, als de toegestane maximale massa hoger is dan 2.500 kilo.