Ga naar inhoud

Huurder betaalt niet

Verhuur je als ondernemer een woning of woonruimte, maar betaalt je huurder steeds te laat? Of zelfs helemaal niet? Dan kun je als verhuurder flink in de financiële problemen komen. Onze juristen vertellen wat je rechten zijn en wat je kunt doen als de huurder niet wil of kan betalen.

Lees verder of ga meteen naar:

Wanneer is er sprake van een huurachterstand volgens de wet?

Een huurder is wettelijk verplicht om de huur op tijd te betalen. Is je huurder 1 dag te laat met betalen? Dan is er al gelijk sprake van een huurachterstand volgens de wet. In de meeste gevallen is afgesproken dat de huurder uiterlijk op de 1e dag van de maand moet betalen.Je kunt ook iets anders afspreken met de huurder.

Wat kan ik doen als de huurder niet betaalt?

Als je huurder niet betaalt, is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Als je hiermee wacht, kan het namelijk zijn dat de huurachterstand alleen maar verder oploopt. Dit maakt het nog lastiger voor de huurder om de huurschuld te betalen én voor jou om je geld te krijgen.

1. Stuur een betalingsherinnering

Het is altijd goed om je huurder eerst een schriftelijke betalingsherinnering te sturen. Mogelijk is er iets fout gegaan bij de overboeking. Of is de huurder vergeten om het geld over te maken.

Door een zakelijke en vriendelijke herinnering te sturen geef je je huurder de kans om dit snel recht te zetten. Soms komt de betaling 1 of 2 dagen later binnen door vertraging bij de bank. Je kunt de betalingsherinnering daarom sturen op de 3e dag waarop je huurder te laat is met betalen.

Betalingstermijn
Je kunt de huurder gerust vragen om binnen 2 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Door snel een betalingsherinnering te sturen en een korte betalingstermijn te geven, laat je merken dat je verzoek dringend is.

Een langere betalingstermijn (bijvoorbeeld 14 dagen) is over het algemeen niet aan te raden. De huurder kan dan namelijk het idee krijgen om de betaling op deze manier uit te stellen.

Betalingsregeling: wel of niet doen?
Betaalt de huurder normaal altijd netjes op tijd, maar heeft deze tijdelijk financiële problemen? Dan kun je schriftelijk een betalingsregeling afspreken met de huurder. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat de huurder de maandelijkse huur eenmalig gespreid mag betalen.

Een betalingsregeling voorstellen is niet verplicht en komt met risico’s. Vaak lost zo’n regeling de financiële problemen van de huurder namelijk niet op.

2. Stuur een sommatiebrief

Is de betalingstermijn in je betalingsherinnering voorbij, maar heeft de huurder nog steeds niet betaald? Dan kun je een sommatiebrief sturen.

Dit is een schriftelijke waarschuwing waarin je de huurder een nieuwe termijn geeft om de huur te betalen. Ook in deze situatie is het verstandig om niet te lang te wachten. Je kunt de sommatiebrief gerust versturen wanneer de termijn uit de betalingsherinnering al 3 dagen verlopen is.

Wettelijke eisen
Het is belangrijk dat je sommatiebrief aan een paar wettelijke eisen voldoet. Anders is deze niet geldig. Zorg dat de brief in ieder geval deze punten bevat:

  • wat de betalingstermijn is

  • wanneer de betalingstermijn ingaat (namelijk de dag nadat de huurder de brief heeft ontvangen)

  • dat je een incassobureau inschakelt als de huurder na deze termijn de huur nog steeds niet heeft betaald

  • dat je de kosten voor het incassobureau in rekening brengt bij de huurder

  • hoeveel de incassokosten zijn (inclusief btw)

Betalingstermijn
Je kunt de huurder vragen om de huur per direct over te maken. Zo laat je merken dat er serieuze haast bij is.

3. Schakel een jurist of incassobureau in

Levert ook je sommatiebrief niets op? En zijn er al 2 dagen voorbij sinds de betalingstermijn in deze brief? Dan kun je Rechtshulp on demand of een incassobureau inschakelen. Of via je zakelijke rechtsbijstandverzekering gebruikmaken van de incassoservice. Een jurist kan een huurincasso voor je starten en proberen om je geld te innen. Meestal is de huurachterstand hiermee opgelost.

Tip: ben je bij ons verzekerd voor zakelijke rechtsbijstand? Dan kun je via de website van Univé Rechtshulp direct je zaak melden

4. Naar de rechter stappen

Als de huurder nog steeds weigert te betalen, dan kun je je zaak voorleggen aan de rechter. Een rechtszaak is vaak een lang, duur en ingewikkeld proces. Daarom is het verstandig om een jurist in te schakelen die je hierin begeleidt.

Een jurist kan de dagvaarding opstellen, een kloppend dossier voor je opbouwen en juridisch advies geven. Ook dit kun je via Rechtshulp on demand of je zakelijke rechtsbijstandsverzekering regelen.

Geeft de rechter je uiteindelijk gelijk? Dan kan die eisen dat jouw huurder de huurachterstand betaalt. De huurder moet mogelijk ook andere kosten betalen. Zoals de wettelijke rente over de huurachterstand, je incassokosten en (een deel van) je juridische kosten.

Ontbinding van huurovereenkomst

De rechter kan ook besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat je huurovereenkomst stopt en de huurder geen recht meer heeft om in de huurwoning te blijven. Bij een huurachterstand van minimaal 3 maanden kun je de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden.

In sommige gevallen kun jede huurovereenkomst eerder laten ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je huurder in de afgelopen 12 maanden een huurachterstand moest betalen van de rechter. In zo’n situatie kun je mogelijk al na een huurachterstand van minimaal 2 maanden de huurovereenkomst laten ontbinden.

Huurder uitzetten bij wanbetaling

Als een huurder niet betaalt, dan heet dit ook wel wanbetaling. Er zijn 2 situaties die vaak tot wanbetaling leiden:

  • De verhuurder heeft een conflict met de huurder, bijvoorbeeld omdat de huurder het oneens is met de huurverhoging of vindt dat de verhuurder het achterstallig onderhoud in de huurwoning moet herstellen.

  • De huurder heeft persoonlijke problemen, zoals een scheiding of ontslag, waardoor die de huur niet meer kan betalen.

Hoe kan ik uithuiszetting aanvragen?

Om een huurder uit te kunnen zetten, moet je je zaak voorleggen aan de rechter. Die beoordeelt de situatie en beslist of het ontbinden van de huurovereenkomst passend is. Bij een ontbinding van het huurcontract moet de huurder de huurwoning uit.

Daarnaast kan de rechter de huurder verplichten om de woning te ontruimen. Werkt de huurder hier niet aan mee, dan kunnen de politie en een deurwaarder de huurder uitzetten en de woning ontruimen.

Als de huurder afspraken niet nakomt

Heeft de huurder meerdere keren een huurachterstand bij je opgelopen? Of heb je eerder een betalingsregeling afgesproken en is de huurder deze niet netjes nagekomen? Dan sta je als verhuurder sterker in je recht als het tot een rechtszaak komt en je de huurder wil uitzetten.

Je kunt dan namelijk beter bewijzen dat de huurder zich niet aan de wet of het huurcontract houdt. Hierbij werkt het in jouw voordeel als je de huurder de vorige keren hebt gewezen op de huurachterstand.

Huurder betaalt niet op tijd

Het kan ook zijn dat de huurder vaak of altijd te laat betaald. Of dat de huurder steeds slechts een deel van de huur overmaakt, waardoor jij telkens achter je geld aan moet zitten. Dit kost niet alleen tijd, maar kan ook negatieve gevolgen voor je rendement hebben.

Door niet op tijd te betalen komt de huurder de wet én de afspraken in het huurcontract niet na. Er zijn een paar dingen die je in deze situatie kunt doen:

  • Boete geven: staat er een boeteclausule in de huurovereenkomst? Dan kun je de huurder een boete opleggen als de huur niet op tijd of niet volledig betaald is. Wel is het mogelijk dat de rechter in een procedure de boete schrapt.

  • Huurcontract ontbinden: als de huur lange tijd of meerdere keren te laat betaald is, kun je de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook als de huurder op dat moment geen huurachterstand meer heeft.

Juridische hulp nodig?

Het is altijd vervelend als een huurder niet wil of kan betalen. Wil je een goede sommatiebrief laten opstellen door een jurist? Heb je een conflict met je huurder? Of overweeg je een rechtszaak tegen een huurder te starten? Onze juristen staan voor je klaar om je probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Vraag juridische hulp aan via je zakelijke rechtsbijstandverzekering of, als je die niet hebt, via Rechtshulp on demand. Verhuur je een bedrijfsruimte en heb je daar een juridische vraag over? Dan kun je als zakelijk rechtshulpverzekerde contact opnemen met onze Klantenservice Zakelijk. Bel ons op 0592 349 649 of stuur een mail.

Ik ben klant en wil juridisch advies

Ik wil Rechtshulp on demand