Ga naar inhoud

Huurder betaalt niet

Verhuurt u als ondernemer een woning of woonruimte, maar betaalt uw huurder steeds te laat? Of zelfs helemaal niet? Dan kunt u als verhuurder flink in de financiële problemen komen. Onze juristen vertellen wat uw rechten zijn en wat u kunt doen als de huurder niet wil of kan betalen.

Lees verder of ga meteen naar:

Wanneer is er sprake van een huurachterstand volgens de wet?

Een huurder is wettelijk verplicht om de huur op tijd te betalen. Is uw huurder 1 dag te laat met betalen? Dan is er al gelijk sprake van een huurachterstand volgens de wet. In de meeste gevallen is afgesproken dat de huurder uiterlijk op de 1e dag van de maand moet betalen. U kunt ook iets anders afspreken met de huurder.

Wat kan ik doen als de huurder niet betaalt?

Als uw huurder niet betaalt, is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Als u hiermee wacht, kan het namelijk zijn dat de huurachterstand alleen maar verder oploopt. Dit maakt het nog lastiger voor de huurder om de huurschuld te betalen én voor u om uw geld te krijgen.

1. Stuur een betalingsherinnering

Het is altijd goed om uw huurder eerst een schriftelijke betalingsherinnering te sturen. Mogelijk is er iets fout gegaan bij de overboeking. Of is de huurder vergeten om het geld over te maken.

Door een zakelijke en vriendelijke herinnering te sturen geeft u uw huurder de kans om dit snel recht te zetten. Soms komt de betaling 1 of 2 dagen later binnen door vertraging bij de bank. U kunt de betalingsherinnering daarom sturen op de 3e dag waarop uw huurder te laat is met betalen.

Betalingstermijn
U kunt de huurder gerust vragen om binnen 2 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Door snel een betalingsherinnering te sturen en een korte betalingstermijn te geven, laat u merken dat uw verzoek dringend is.

Een langere betalingstermijn (bijvoorbeeld 14 dagen) is over het algemeen niet aan te raden. De huurder kan dan namelijk het idee krijgen om de betaling op deze manier uit te stellen.

Betalingsregeling: wel of niet doen?
Betaalt de huurder normaal altijd netjes op tijd, maar heeft deze tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u schriftelijk een betalingsregeling afspreken met de huurder. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat de huurder de maandelijkse huur eenmalig gespreid mag betalen.

Een betalingsregeling voorstellen is niet verplicht en komt met risico’s. Vaak lost zo’n regeling de financiële problemen van de huurder namelijk niet op.

2. Stuur een sommatiebrief

Is de betalingstermijn in uw betalingsherinnering voorbij, maar heeft de huurder nog steeds niet betaald? Dan kunt u een sommatiebrief sturen.

Dit is een schriftelijke waarschuwing waarin u de huurder een nieuwe termijn geeft om de huur te betalen. Ook in deze situatie is het verstandig om niet te lang te wachten. U kunt de sommatiebrief gerust versturen wanneer de termijn uit de betalingsherinnering al 3 dagen verlopen is.

Wettelijke eisen
Het is belangrijk dat uw sommatiebrief aan een paar wettelijke eisen voldoet. Anders is deze niet geldig. Zorg dat de brief in ieder geval deze punten bevat:

  • wat de betalingstermijn is

  • wanneer de betalingstermijn ingaat (namelijk de dag nadat de huurder de brief heeft ontvangen)

  • dat u een incassobureau inschakelt als de huurder na deze termijn de huur nog steeds niet heeft betaald

  • dat u de kosten voor het incassobureau in rekening brengt bij de huurder

  • hoeveel de incassokosten zijn (inclusief btw)

Betalingstermijn
U kunt de huurder vragen om de huur per direct over te maken. Zo laat u merken dat er serieuze haast bij is.

3. Schakel een jurist of incassobureau in

Levert ook uw sommatiebrief niets op? En zijn er al 2 dagen voorbij sinds de betalingstermijn in deze brief? Dan kunt u Rechtshulp on demand of een incassobureau inschakelen. Of via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering gebruikmaken van de incassoservice. Een jurist kan dan een huurincasso voor u starten en proberen om uw geld te innen. Meestal is de huurachterstand hiermee opgelost.

4. Naar de rechter stappen

Als de huurder nog steeds weigert te betalen, dan kunt u uw zaak voorleggen aan de rechter. Een rechtszaak is vaak een lang, duur en ingewikkeld proces. Daarom is het verstandig om een jurist in te schakelen die u hierin begeleidt.

Een jurist kan de dagvaarding opstellen, een kloppend dossier voor u opbouwen en juridisch advies geven. Ook dit kunt u via Rechtshulp on demand of uw rechtsbijstandsverzekering regelen.

Geeft de rechter u uiteindelijk gelijk? Dan kan die eisen dat uw huurder de huurachterstand betaalt. De huurder moet mogelijk ook andere kosten betalen. Zoals de wettelijke rente over de huurachterstand, uw incassokosten en (een deel van) uw juridische kosten.

Ontbinding van huurovereenkomst

De rechter kan ook besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat uw huurovereenkomst stopt en de huurder geen recht meer heeft om in de huurwoning te blijven. Bij een huurachterstand van minimaal 3 maanden kunt u de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden.

In sommige gevallen kunt u de huurovereenkomst eerder laten ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw huurder in de afgelopen 12 maanden een huurachterstand moest betalen van de rechter. In zo’n situatie kunt u mogelijk al na een huurachterstand van minimaal 2 maanden de huurovereenkomst laten ontbinden.

Huurder uitzetten bij wanbetaling

Als een huurder niet betaalt, dan heet dit ook wel wanbetaling. Er zijn 2 situaties die vaak tot wanbetaling leiden:

  • De verhuurder heeft een conflict met de huurder, bijvoorbeeld omdat de huurder het oneens is met de huurverhoging of vindt dat de verhuurder het achterstallig onderhoud in de huurwoning moet herstellen.

  • De huurder heeft persoonlijke problemen, zoals een scheiding of ontslag, waardoor die de huur niet meer kan betalen.

Hoe kan ik uithuiszetting aanvragen?

Om een huurder uit te kunnen zetten, moet u uw zaak voorleggen aan de rechter. Die zal de situatie beoordelen en beslissen of het ontbinden van de huurovereenkomst passend is. Bij een ontbinding van het huurcontract moet de huurder de huurwoning uit.

Daarnaast kan de rechter de huurder verplichten om de woning te ontruimen. Werkt de huurder hier niet aan mee, dan kunnen de politie en een deurwaarder de huurder uitzetten en de woning ontruimen.

Als de huurder afspraken niet nakomt

Heeft de huurder meerdere keren een huurachterstand bij u opgelopen? Of heeft u eerder een betalingsregeling afgesproken en is de huurder deze niet netjes nagekomen? Dan staat u als verhuurder sterker in uw recht als het tot een rechtszaak komt en u de huurder wil uitzetten.

U kunt dan namelijk beter bewijzen dat de huurder zich niet aan de wet of het huurcontract houdt. Hierbij werkt het in uw voordeel als u de huurder de vorige keren heeft gewezen op de huurachterstand.

Huurder betaalt niet op tijd

Het kan ook zijn dat de huurder vaak of altijd te laat betaald. Of dat de huurder steeds slechts een deel van de huur overmaakt, waardoor u telkens achter uw geld aan moet zitten. Dit kost niet alleen tijd, maar kan ook negatieve gevolgen voor uw rendement hebben.

Door niet op tijd te betalen komt de huurder de wet én de afspraken in het huurcontract niet na. Er zijn een paar dingen die u in deze situatie kunt doen:

  • Boete geven: staat er een boeteclausule in uw huurovereenkomst? Dan kunt u de huurder een boete opleggen als de huur niet op tijd of niet volledig betaald is. Wel is het mogelijk dat de rechter in een procedure de boete schrapt.

  • Huurcontract ontbinden: als de huur lange tijd of meerdere keren te laat betaald is, kunt u de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook als de huurder op dat moment geen huurachterstand meer heeft.

Juridische hulp nodig?

Het is altijd vervelend als een huurder niet wil of kan betalen. Wilt u een goede sommatiebrief laten opstellen door een jurist? Heeft u een conflict met uw huurder? Of overweegt u een rechtszaak te starten? Onze juristen staan voor u klaar om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Vraag juridische hulp aan via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand. Verhuurt u een bedrijfsruimte en heeft u hier een juridische vraag over? Dan kunt u als zakelijk rechtshulpverzekerde contact opnemen met onze Klantenservice Zakelijk. Bel ons op 0592 349 649 of stuur een mail.