Ga naar inhoud

Huurcontract opstellen

Gaat u als ondernemer een woning of kamer verhuren? Dan is een huurcontract opstellen altijd slim. Het is belangrijk dat uw huurcontract aan de wettelijke eisen voldoet. Onze juristen helpen u op weg en vertellen waar u allemaal op moet letten.

Lees verder of ga direct naar:

Waarom is een huurovereenkomst belangrijk?

Een huurcontract heet ook wel een huurovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die u met uw huurder maakt. Zoals uw afspraken over de huurprijs en huurtermijn. Ook staat er in het contract wat de rechten en plichten van u en de huurder zijn.

Het is belangrijk om deze zaken duidelijk schriftelijk vast te leggen. Zo weet u allebei waar u aan toe bent en kunt u misverstanden voorkomen. Bovendien staat u met een huurcontract sterker in uw recht als de huurder zich niet aan de afspraken houdt. Met een schriftelijke overeenkomst kunt u namelijk makkelijker bewijzen wat u heeft afgesproken.

Mag ik zelf een huurovereenkomst opstellen?

Een jurist kan een huurcontract voor u opstellen. U kunt er ook voor kiezen om de huurovereenkomst zelf op te stellen. Het is dan aan te raden om een ROZ-contract te gebruiken. Op de website van de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) vindt u een gratis modelcontract dat u op eigen risico kunt gebruiken.

Stelt u zelf het huurcontract op? Dan is het verstandig om dit door een jurist te laten controleren, vooral als het om een overeenkomst voor korte duur gaat. Op die manier weet u zeker dat het contract tot in de kleine lettertjes klopt en aan alle regels voldoet.

Huurcontract voor woning opstellen

Gaat u een woning verhuren? Controleer dan of in ieder geval de volgende punten in het huurcontract staan:

 • uw naam

 • naam van de huurder

 • adres van de huurwoning

 • omschrijving van de huurwoning en welke ruimtes hieronder vallen (zoals de tuin)

 • of de huurwoning gemeubileerd is en zo ja, welke meubels erin staan

 • wat de kale huurprijs is

 • hoeveel de servicekosten zijn

 • hoeveel de borg is en de datum en manier waarop deze is betaald

 • datum waarop het huurcontract ingaat

 • datum van de sleuteloverdracht

 • looptijd van het huurcontract (dus of het een tijdelijk contract is of een contract voor onbepaalde tijd)

 • of de huurovereenkomst automatisch verlengd wordt en zo ja, wanneer dit gebeurt

 • wanneer u of de huurder het huurcontract kan opzeggen en wat de opzegtermijn is

 • op welke datum en manier de huurder de huur moet betalen

 • of u de huur mag verhogen en zo ja, wanneer dit gebeurt

 • wat de huidige onderhoudsstaat van de huurwoning is en welke onderhoudsplichten u en de huurder hebben

Paraaf en handtekening

De huurder moet op elke bladzijde van het contract een paraaf zetten. Onderaan het contract moet u beiden uw handtekening zetten. De huurder moet ook een tweede handtekening zetten voor ontvangst van de algemene huurvoorwaarden.

Verder is het belangrijk dat u allebei een ondertekend huurcontract heeft. Ondertekent u het huurcontract als laatste? Zorg dat dat u de huurder een kopie van het huurcontract stuurt nadat u dit ondertekend heeft.

Ondertekent u het contract als eerste? Onderteken dan 2 exemplaren van de huurovereenkomst. Geef beide exemplaren daarna aan uw huurder zodat die ze ook kan ondertekenen. Uw huurder moet hierna 1 exemplaar voor zichzelf bewaren.

Huurcontract voor kamer opstellen

Gaat u een kamer verhuren? Dan kunt u in het huurcontract voor de kamer dezelfde punten opnemen die in een huurcontract voor een woning moeten staan. Daarnaast kan het verstandig zijn om ook afspraken te maken over:

 • of en hoe de huurder de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen mag gebruiken (denk aan de keuken, badkamer, wasmachine en tuin)

 • het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen

 • de privacy van de huurder (de huurder heeft het recht om de gehuurde kamer af te sluiten en als verhuurder mag u de kamer niet zonder toestemming binnenkomen)

 • of de huurder binnenshuis mag roken

 • of de huurder huisdieren mag hebben

 • of de huurder visite of logés mag ontvangen

 • wat de regels tegen overlast zijn

 • of onderhuur toegestaan is

 • of de huurder bij vertrek een opvolger mag aandragen (dit heet ook wel coöptatierecht)

Wat mag er niet in een huurcontract staan?

In de huurovereenkomst staan de afspraken die u met uw huurder heeft gemaakt. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met de wet. Is dat wel zo, dan zijn de afspraken niet geldig. Dit betekent dat de huurder zich hier niet aan hoeft te houden. Ook niet als het huurcontract al ondertekend is.

Een paar zaken waar wettelijke regels voor bestaan:

 • de opzegtermijn (deze is over het algemeen gelijk aan de betalingstermijn voor de huur, maar u mag hiervan afwijken als dit in het voordeel van de huurder is)

 • de maximale huurprijs (dit geldt alleen voor kamers en sociale huurwoningen, de maximale huur berekent u dan met het puntensysteem)

 • welke bijkomende kosten de verhuurder in rekening mag brengen (sleutelgeld mag u niet vragen, maar borg of overnamekosten bijvoorbeeld wel)

 • de onderhoudsplichten van de huurder en de verhuurder

Uw afspraken mogen ook niet in strijd zijn met de regels die de gemeente oplegt. Daarom is het altijd goed om bij uw gemeente na te vragen welke regels er in uw gemeente gelden voor het verhuren van een woning of kamer.

Rechtshulp bij vragen of problemen

Wilt u uw huurcontract door een jurist laten opstellen of controleren? Of heeft u een conflict met uw huurder en juridische bijstand nodig? Dan helpen onze juristen u graag verder met persoonlijk en deskundig advies. Schakel juridische hulp in via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering. Heeft u geen verzekering, dan kunt u direct Rechtshulp on demand aanvragen.