Ga naar inhoud

Modelovereenkomst voor zzp'ers

Bent u ondernemer en werkt u als opdrachtnemer (zzp’er) of opdrachtgever? Dan kan het verstandig zijn om een modelovereenkomst te gebruiken. Onze juristen leggen uit wat dit precies is en hoe de overeenkomst werkt.

Lees verder of ga direct naar:

Wat is een modelovereenkomst?

Gaat u als ondernemer werken met een andere ondernemer, dan bent u volgens de wet samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van uw arbeidsrelatie. Dit betekent dat u samen moet bepalen hoe u de arbeidsrelatie invult. Dit kan op twee manieren: als dienstbetrekking (loondienst) of niet als dienstbetrekking (freelance). In de laatste situatie kan het verstandig zijn om een modelovereenkomst te gebruiken.

In de modelovereenkomst maakt u vooraf afspraken over uw arbeidsrelatie. U spreekt namelijk af dat u op freelance basis gaat samenwerken. Ook maakt u afspraken over andere belangrijke zaken. Zoals aansprakelijkheid, geheimhouding en concurrentie. Daardoor heeft u meer duidelijkheid over uw rechten en plichten.

Is een modelovereenkomst voor zzp’ers verplicht?

Een modelcontract is niet verplicht, maar kan wel meer zekerheid bieden bij een samenwerking op freelance basis.

Modelovereenkomst: wel of niet nodig?

Wilt u weten of het in uw situatie verstandig is om een modelovereenkomst te gebruiken? Dan kunt u dit handige stappenplan van de Belastingdienst volgen. Door de vragen te doorlopen, komt u er snel achter of een modelovereenkomst nodig is. Als dat zo is, dan ontdekt u ook gelijk volgens welke overeenkomst u het beste kunt werken. Er bestaan namelijk verschillende modelovereenkomsten die per branche zijn opgesteld.

Hoe weet ik dat er geen sprake is van loondienst?

Soms is het direct duidelijk dat het gaat om een freelance opdracht en dat u niet in loondienst gaat werken. Bijvoorbeeld omdat:

  • De opdrachtnemer de opdracht binnen een vaste korte termijn moet uitvoeren, zoals een paar weken of maanden.

  • De opdracht een duidelijke begindatum en einddatum heeft.

  • De opdracht eenmalig is.

Maar het kan ook zijn dat u twijfelt of er sprake is van loondienst. Er is sprake van loondienst onder deze drie voorwaarden:

  • De werkgever heeft gezag over de werknemer. Dit betekent dat de werkgever niet alleen de opdracht geeft, maar ook bepaalt hoe de werknemer deze moet uitvoeren.

  • De werknemer mag het werk niet door iemand anders laten doen.

  • De werkgever betaalt de werknemer loon als vergoeding voor de arbeid.

Modelovereenkomst voor zzp’ers en aansprakelijkheid

Samen met uw opdrachtnemer of opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het voorkomen van schijnzelfstandigheid (verkapt dienstverband). Er is sprake van schijnzelfstandigheid als de opdrachtgever gezag heeft over de opdrachtnemer, maar u op freelance basis samenwerkt.

U kunt schijnzelfstandigheid voorkomen door te werken volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Is er toch sprake van schijnzelfstandigheid, dan zijn zowel u als uw opdrachtgever of opdrachtnemer hier aansprakelijk voor. Ook als het verkapt dienstverband per ongeluk is ontstaan.

Blijkt na controle van de fiscus dat u als zzp’er schijnzelfstandig bent of dat uw opdrachtnemer dat is? Bijvoorbeeld omdat u niet heeft gewerkt volgens de afspraken in de modelovereenkomst? Dan krijgen u en uw opdrachtnemer of opdrachtgever een mogelijke boete en naheffingen van de Belastingdienst. Vaak is dit een forse schadepost.

Hoe kies ik een passende modelovereenkomst?

Er bestaan verschillende modelovereenkomsten. Welke het beste bij u past, hangt onder andere af van uw situatie en branche. De Belastingdienst kan u helpen bij het kiezen van de juiste modelovereenkomst.

Na het doorlopen van de stappen kunt u de overeenkomst invullen en ondertekenen. Het is belangrijk dat uw opdrachtgever of opdrachtnemer deze ook ondertekent en dat u zich houdt aan de afspraken die erin staan.

Vereiste goedkeuring door de fiscus

Stelt u zelf een modelovereenkomst op of laat u dit doen door een jurist? Dan moet u de overeenkomst eerst laten goedkeuren door de Belastingdienst. Pas daarna mag u de overeenkomst gebruiken. Modelovereenkomsten die u via de website van de Belastingdienst downloadt, zijn al goedgekeurd door de fiscus. Dit hoeft u dus niet meer te laten doen.

Zzp’er en modelovereenkomst: rechtshulp nodig?

Gebruikt u als zzp’er een modelovereenkomst, maar houdt de opdrachtgever zich niet aan de afspraken? Of heeft u als opdrachtgever een conflict met uw opdrachtnemer? Welk juridisch probleem u ook heeft: onze ervaren juristen helpen u graag verder met advies. Schakel juridische hulp in via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.