Ga naar inhoud

Royementsverklaring

Wilt u een nieuwe auto laten verzekeren en daarbij niet de door u in het verleden opgebouwde schadevrije jaren verliezen? Dan heeft u van die schadevrije jaren een bewijs nodig voor de nieuwe verzekeraar. Voorheen ging dat met een royementsverklaring. Tegenwoordig wordt dit allemaal geregistreerd (en is het daardoor door verzekeraars zelf op te vragen) bij Roy-data.

Wat is een royementsverklaring?

Een royementsverklaring is een document waarmee u kunt aantonen over hoeveel schadevrije jaren u beschikt. Er staat namelijk precies in hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd binnen de huidige verzekering van uw motorvoertuig. U ontving het document voorheen van uw verzekeraar op het moment dat u uw autoverzekering beëindigd had. Het was nodig als bewijs voor de nieuwe verzekeraar, zodat u de opgebouwde schadevrije jaren in uw nieuwe verzekering kon behouden.

Meer informatie over de royementsverklaring

Als u overstapt naar een nieuwe verzekeraar, kan deze zelf de schadevrije jaren inzien bij Roy-data. Op basis hiervan wordt bepaald op welke trede van de bonus-malus ladder u terecht komt.

De geldigheidsduur van een royementsverklaring is standaard 1 jaar, maar met ingang van 2014 hebben de meeste verzekeraars de geldigheidsduur verlengd naar 3 jaar.

Reed u in een leaseauto? Dan moet u een verklaring van eventuele schades aanvragen bij de leasemaatschappij en die vervolgens opsturen naar de nieuwe verzekeraar.

Uw nieuwe auto verzekeren met maximale korting

Hoe meer schadevrije jaren u heeft opgebouwd, hoe hoger u zit op de bonus-malus ladder. Dit bepaalt de hoogte van het kortingspercentage dat u op uw autoverzekering ontvangt. De maximale no-claimkorting bedraagt bij Univé 80% van het premiebedrag.

Sluit uw nieuwe autoverzekering af