Ga naar inhoud

Zero-emissiezones 2025: wat verandert er voor ondernemers?

Vanaf januari 2025 wordt de zero-emissiezone geïntroduceerd in Nederland. Gemeenten krijgen vanaf die datum de bevoegdheid om deze zones in te stellen, waar vervuilende vrachtwagens en bestelbussen niet meer mogen rijden. Maar wat houden zero-emissiezones precies in en welke gemeenten voeren ze in? Belangrijker nog, hoe bepaal ik of mijn bedrijfsauto wel of niet toegestaan is in de zero-emissiezone?

Wat is een zero-emissiezone?

Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2025 gebieden in de stad aanwijzen waar vrachtwagens en bestelbussen met veel uitstoot niet meer mogen rijden. Dit worden zero-emissiezones genoemd. Het doel van de zero-emissiezone is om de fijnstof- en CO2-uitstoot in steden te verminderen, en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Voertuigen die nog wel de zero-emissiezones in mogen zijn voornamelijk elektrische bedrijfsauto’s, waterstofvoertuigen en andere voertuigen die gebruikmaken van alternatieve brandstoffen die geen schadelijke emissie produceren.

Waar zijn zero-emissie zones vanaf 2025?

Vanaf 2025 krijgen gemeenten de vrijheid om te beslissen of ze zero-emissiezones willen invoeren. Tussen de 30 en 40 gemeenten hebben besloten om hieraan deel te nemen en zullen vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone instellen. Dit betekent dat enkel zero-emissie vrachtwagens en bestelauto's in deze zones worden toegestaan en bedrijfsvoertuigen met hoge uitstoot niet meer welkom zijn. Hieronder vind je een lijst met alle gemeenten die vanaf 2025 een zero-emissiezone invoeren. Sommige gemeenten zullen iets later dan 2025 volgen en vaak geldt de zero-emissiezone slechts voor bepaalde delen van de stad of gemeente. De zero-emissiezones omvatten in ieder geval het stadscentrum, en soms ook omliggende wijken.

Gemeente Assen

Gemeente Tilburg

Gemeente Enschede

Gemeente Almere

Gemeente Amsterdam

Gemeente Zwolle

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Haarlem

Gemeente Utrecht

Gemeente Nijmegen

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Amersfoort

Gemeente Ede (vanaf 2026)

Gemeente Hilversum

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Groningen

Gemeente Hoorn (vanaf 2027)

Gemeente Delft

Gemeente Maastricht

Gemeente Zaanstad

Gemeente Dordrecht (vanaf 2026)

Gemeente Den Bosch

Gemeente Deventer

Gemeente Gouda

Gemeente Leiden

Gemeente Rotterdam

Zero-emissiezone versus milieuzone

Een zero-emissiezone en een milieuzone hebben wat overeenkomsten, maar zijn niet volledig hetzelfde. Een zero-emissiezone staat enkel volledig emissievrije voertuigen toe, met als doel schadelijke uitstoot te elimineren binnen het aangewezen gebied. Aan de andere kant beperkt een milieuzone de toegang voor voertuigen met een hoge uitstoot en schadelijke stoffen, maar deze hoeven niet noodzakelijk volledig emissievrij te zijn. In elke zone is bepaald welke voertuigen wel of niet zijn toegestaan. Terwijl de focus van de zero-emissiezone ligt op bestelwagens en vrachtwagens, geldt de milieuzone ook voor personenauto’s.

Welke bedrijfsauto’s mogen in de zero-emissiezone?

De emissieklasse geeft aan hoe schoon het voertuig is. Hierbij geldt: hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig is. Bestelauto’s en vrachtwagens met een emissieklasse tot 4 of lager mogen na 1 januari 2025 niet meer de zero-emissiezone in. Heeft je voertuig een emissieklasse van 5 of 6, dan mag je na 1 januari 2025 nog wel de zero-emissiezone in. Voor deze voertuigen geldt namelijk een overgangsregeling. Onderstaande regels zijn hierbij van toepassing:

  • Bestelauto's die vóór 1 januari 2025 zijn geregistreerd en vallen onder emissieklasse 5, mogen tot 1 januari 2027 in de zero-emissiezone rijden.
  • Bestelauto's die vóór 1 januari 2025 zijn geregistreerd en vallen onder emissieklasse 6, hebben toegang tot de zero-emissiezone tot 1 januari 2028.
  • Vrachtwagens met emissieklasse 6, die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn, mogen tot 2030 in de zero-emissiezone rijden.
  • Vanaf 1 januari 2030 geldt er geen overgangsregeling meer; dan moeten alle vrachtauto's en bestelbusjes volledig emissievrij zijn om de zero-emissiezone binnen te mogen rijden.

Wat is een zero-emissie voertuig?

Een zero-emissievoertuig is een voertuig dat tijdens het rijden geen schadelijke stoffen zoals emissies en CO2 uitstoot, waardoor het geen bijdrage levert aan de luchtvervuiling in Nederland. Elektrische bedrijfsauto's en vrachtwagens zijn voorbeelden van dergelijke voertuigen, aangezien ze elektrisch rijden zonder CO2-uitstoot of uitlaatgassen te produceren, in tegenstelling tot voertuigen die op brandstof rijden. Voertuigen die op waterstof rijden worden ook beschouwd als zero-emissievoertuigen. Deze voertuigen dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de uitstoot en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Welke emissieklasse heeft mijn bedrijfsauto?

Als je wilt weten welke emissieklasse je bedrijfsauto heeft, zijn er verschillende manieren om dit te controleren. Deze informatie staat onder andere vermeld op het voertuigregistratiebewijs. De emissieklasse wordt meestal aangeduid met Euro 1, Euro 2, Euro 3, enzovoort. Ook is deze informatie te vinden in de handleiding van het voertuig of op het kentekenbewijs. Daarnaast kun je de website www.milieuzones.nl raadplegen. Hier vul je het kenteken in en zie je direct in welke emissieklasse je voertuig valt.