Ga naar inhoud

Uitlooprisico

Je bent met een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) niet standaard verzekerd voor schade die je bij ons meldt nadat je verzekering is afgelopen. Dit noemen we het uitlooprisico. Je bent ook niet verzekerd als de oorzaak van de schade tijdens de looptijd van de verzekering is ontstaan.

Zeg je je AVB op of beëindigen wij deze? Je kunt dan kiezen om het uitlooprisico te verzekeren.

Wat is uitlooprisico?

Met het uitlooprisico bedoelen we de situatie waarin iemand je ná de einddatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor schade die vóór de einddatum van de verzekering veroorzaakt is.

Aansprakelijk gesteld na het einde van je verzekering. En nu?

Voor veel ondernemers klinkt het als een nachtmerrie: je stopt met je bedrijf, zegt je AVB op en nét daarna stelt een voormalig opdrachtgever je aansprakelijk voor een fout die jij hebt gemaakt. De financiële gevolgen zijn soms niet te overzien...

Gelukkig kun je je verzekeren voor dit zogenoemde uitlooprisico. Er zijn twee situaties waarin wij de schade in behandeling nemen als deze na het einde van de verzekering gemeld wordt.

1. Je hebt jezelf verzekerd voor uitlooprisico met de dekking Uitloop

Als je je AVB beëindigt, kun je het uitlooprisico verzekeren. Als je in de uitloopperiode aansprakelijk wordt gesteld voor schade die is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, dan ben je hiervoor verzekerd. We kijken hierbij naar de dekkingen die je had tijdens de looptijd van je verzekering.

De AVB kent twee varianten van de uitloopperiode:

  • Als je stopt met je bedrijf. Je kunt het uitlooprisico verzekeren voor een periode van 3 jaar. 
  • Als wij je verzekering stopzetten. Je kunt het uitlooprisico verzekeren voor een periode van 1 jaar (niet geldig als je fraude hebt gepleegd)

2. Je hebt een gebeurtenis gemeld binnen de looptijd van je verzekering

Als je tijdens de looptijd van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een beroepsfout hebt gemaakt (die verzekerd is volgens de voorwaarden) en je meldt deze binnen de looptijd, dan nemen wij de schade in behandeling als deze ontstaat na het einde van de verzekering. Dit geldt alleen als de gemaakte beroepsfout verzekerd is volgens onze voorwaarden.

Om dit te verduidelijken geven we twee voorbeeldsituaties.

Voorbeeld: wel verzekerd
Je hebt een AVB en deze beëindig je per 31 oktober. Uitlooprisico heb je niet meeverzekerd. Op 20 oktober veroorzaak je schade en deze meld je ook direct. Op 5 november stelt de opdrachtgever je aansprakelijk voor de schade. Als je deze schade bij ons meldt, nemen wij deze in behandeling.

Voorbeeld: niet verzekerd
Je hebt een AVB en deze beëindig je per 31 oktober. Uitlooprisico heb je niet meeverzekerd. Op 20 oktober veroorzaak je schade. Je meldt dit op 1 november. Op 5 november stelt de opdrachtgever je aansprakelijk voor deze schade. Als je dit bij ons meldt, nemen wij deze niet in behandeling. Je hebt de gebeurtenis van 20 oktober namelijk niet binnen de looptijd van je verzekering bij ons gemeld.

Veelgestelde vragen over uitlooprisico

Handige informatie