Ga naar inhoud

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Inlooprisico: standaard dekking van de AVB

Sluit je een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) af, dan ben je standaard 3 jaar verzekerd voor het Inlooprisico. Dit betekent dat je verzekerd bent als je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk wordt gesteld voor een fout je die vóór de ingangsdatum hebt gemaakt. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Dit is wel verzekerd

Word je na het afsluiten van je AVB aansprakelijk gesteld voor een schade die je in de periode van 3 jaar vóór de ingangsdatum hebt veroorzaakt? Dan behandelen wij deze schade alleen als: 

  • Je tijdens het afsluiten niet wist dat je aansprakelijk gesteld zou worden. 

  • Het is de eerste keer tijdens de looptijd van je verzekering dat je aansprakelijk gesteld wordt voor deze gebeurtenis, fout of omstandigheid. 

  • Je hebt de melding van de aanspraak gedaan tijdens de looptijd van de verzekering. 

  • Op het moment dat de schade ontstond had je een AVB of BAV bij een andere verzekeringsmaatschappij voor dezelfde bedrijfsactiviteit.  

Dit is niet verzekerd

In de volgende gevallen is een schade niet verzekerd en kun je geen aanspraak maken op het inlooprisico: 

  • Bij de start van de verzekering is de gebeurtenis, fout of aanspraak al bekend. 

  • Bij de start van de verzekering zijn omstandigheden bekend die tot een aanspraak kunnen leiden. 

Bekijk de betekenis van de schuingedrukte begrippen in de voorwaarden, hoofdstuk “Wat bedoelen wij met...?” 

Inlooprisico in combinatie met aanvullende dekkingen 

Heb je een AVB met aanvullende dekking Werknemersschade of Construction All Risk? Het standaard Inlooprisico geldt niet voor schades die met deze dekkingen verzekerd zijn. 

Inloop- en uitlooprisico 

De tegenhanger van het inlooprisico is het uitlooprisico. Dit is – in tegenstelling tot het inlooprisico – geen standaard dekking. Je kunt het uitlooprisico verzekeren wanneer je AVB eindigt. Hier vind je de details van uitlooprisico.

Handige informatie