Ga naar inhoud

Is waterschade na overstroming verzekerd?

Nederland staat bekend om de vele regenbuien. Door deze grote hoeveelheden regenval en smeltende ijskappen stijgt de zeespiegel wat kan zorgen voor overstromingen. Over het algemeen is Nederland goed voorbereid op overstromingen. Zo zijn rivierbeddingen breder gemaakt en worden dijken versterkt. Toch kan het voorkomen dat er een overstroming plaatsvindt. Je woning of je spullen kunnen dan waterschade oplopen. 

Je bent bij Univé verzekerd bij schade aan je huis of spullen door water dat onverwachts de woning is binnengekomen als gevolg door het kapotgaan, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering. Je hebt natuurlijk wel een inboedel- of opstalverzekering nodig om schade aan je huis of je spullen te kunnen claimen. Wat dit precies voor jou betekent? We leggen het je uit.  

Stel heeft waterschade na een overstroming. Is dit verzekerd?

Welke verzekering heb ik nodig bij waterschade door een overstroming?  

Met een Univé opstalverzekering zijn de vaste onderdelen van jouw woning verzekerd. Denk aan de muren, fundering, ramen of het dak. Als er waterschade aan je muren ontstaat, is dit met een opstalverzekering gedekt.  

Een Univé inboedelverzekering zorgt ervoor dat o.a. meubels, kleding en elektrische apparaten verzekerd zijn bij schade. Het gaat hierbij dus om de losse spullen in je huis. Als je televisie dus schade oploopt door een overstroming, wordt dit gedekt.  

Woonverzekering afsluitenMeer lezen

Wat is een primaire of niet-primaire waterkering? 

Een primaire waterkering is een soort dam of dijk die is ontworpen om te voorkomen dat water uit rivieren, meren of de zee overstroomt. Het biedt bescherming voor mensen, gebouwen en land tegen overstromingen. In Nederland zijn primaire waterkeringen noodzakelijk om risico's van overstroming te voorkomen. Primaire waterkeringen worden onderhouden en beheerd door Rijkswaterstaat.  

Voorbeelden van primaire waterkeringen in Nederland zijn:  

  • Deltawerken  

  • Afsluitdijk 

  • Oosterscheldekering 

  • Maeslantkering  

Alle overige waterkeringen, denk aan kades en dijkjes, zijn niet-primair.  

Wil je hier meer over lezen, kijk dan op de website van de Rijkswaterstaat.

Wel of niet verzekerd tegen waterschade door overstromingen  

Wanneer een niet-primaire waterkering bezwijkt kun je schade claimen op je opstal- of inboedelverzekering. Als een primaire waterkering bezwijkt, kun je dit afhandelen via de overheid. In zo'n geval geldt de wet tegemoetkoming bij schade bij rampen (Wts).  

Goed om te weten: als er een overstroming plaatsvindt van zowel primaire als niet-primaire waterkering, en het water van de overstromingen heeft zich vermengd dan ben je niet verzekerd. Als het water zich niet heeft vermengd en als de schade alleen is veroorzaakt door de overstroming van de niet-primaire waterkering, ben je verzekerd met de woonverzekering van Univé.  

Schade aan je tuin is niet verzekerd. Ook als je buitendijks woont, kun je schade niet claimen op je woonverzekering. Buitendijks betekent dat jouw huis tussen het water en de dijk staat. 

Is er waterschade aan jouw huis of aan je spullen ontstaan, als gevolg van een overstroming? Bij acuut gevaar kun je contact opnemen met onze Alarmservice via +31 592 348 112. Let op: dit nummer is alleen bedoeld voor noodgevallen en calamiteiten.   

Andere soorten schades kun je direct online melden via Mijn Univé of de Univé App. Wil je liever een medewerker spreken? Neem dan contact op met onze klantenservice.  

Meld schade direct