Ga naar inhoud

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt?

Wanneer je je in Nederland niet aan de verkeersregels houdt, kun je hiervoor een boete krijgen. Na een forse overtreding kun je zelfs je rijbewijs kwijtraken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meer dan 50 kilometer per uur te hard hebt gereden. Of wanneer je onder invloed van alcohol of drugs deelneemt aan het verkeer. In welke situaties kun jij je rijbewijs kwijt zijn of een rijverbod krijgen, en wat moet je dan doen? Je leest het hier.  

In deze situaties ben je je rijbewijs kwijt 

Als je de verkeersregels overtreedt, kan de politie je hiervoor aanhouden en een boete geven. Maar je bent je rijbewijs pas kwijt als je een (heel) gevaarlijke situatie voor jezelf en anderen veroorzaakt in het verkeer. Bijvoorbeeld door met te veel alcohol op te rijden, veel te hard te rijden, of gevaarlijk rijgedrag te vertonen. 

Als je een blaastest doet en hieruit blijkt dat je te veel hebt gedronken, ben je je rijbewijs kwijt. Voor beginnende bestuurders geldt meer dan 0,8 promille in je bloed als te veel. Dit promillage heb je al na zo'n 3 glazen alcohol. Voor niet-beginnende bestuurders geldt meer dan 1,3 promille in je bloed als te veel. Weiger je mee te doen aan een blaastest? Ook dan wordt je rijbewijs ingenomen. 

Als je buiten de bebouwde kom met de auto 50 kilometer per uur of meer te hard hebt gereden. Voor een bromfiets geldt dit vanaf 30 kilometer of harder. Je rijbewijs wordt binnen de bebouwde kom vanaf 30 kilometer te hard met de auto ingenomen. 

Als je bent aangehouden door de politie en zij hebben vastgesteld dat je gevaarlijk rijgedrag hebt vertoond. Bijvoorbeeld door over de weg te slingeren, waardoor je tegen andere bestuurders aan kunt botsen. De politie mag in dit geval zelf beslissen wanneer ze je rijbewijs innemen. 

Rijbewijs kwijtgeraakt of gestolen 

Ben je je rijbewijs kwijtgeraakt, of is je rijbewijs gestolen? Zorg dan dat je zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aanvraagt. Als je rijbewijs is ingenomen, wordt het binnen drie dagen naar de officier van justitie opgestuurd. Die heeft tien dagen de tijd om te beslissen of je het terugkrijgt. Als de officier van justitie besluit je rijbewijs voor nu in te houden, moet die zorgen dat een rechter binnen 6 maanden een beslissing neemt of je het terugkrijgt. In deze tijd dat je je rijbewijs kwijt bent, mag je geen auto of ander motorvoertuig besturen. 

Als je je rijbewijs kwijt bent of het is gestolen, dan kun je een formulier bij de RDW of bij je gemeente invullen. Het is goed om te weten dat je voor het rijden zonder rijbewijs ook een boete kunt krijgen. Dus ook wanneer je je voor de rest wel aan alle verkeersregels houdt. 

Boete of straf 

De boete of straf die volgt na het innemen van je rijbewijs verschilt per situatie. Je rijbewijs kan (tijdelijk) ingenomen worden door het CBR. Als je meerdere keren je rijbewijs bent kwijtgeraakt door verkeersovertredingen, moet je soms zelfs opnieuw rijexamen doen. Daarbij moet je zowel het theorie-examen als het praktijkexamen overdoen.  

Meer straffen na verkeersovertredingen 

Als je een ernstige verkeersovertreding begaat, kan je rijbewijs dus ingenomen worde. Het kan bij overtredingen met alcohol ook zijn dat je een educatieve maatregel opgelegd krijgt. Dit is een cursus die je moet volgen over alcohol en het verkeer: een LEMA- of EMA-cursus. De kosten van deze cursus zijn voor je eigen rekening.  

Kies je ervoor om toch te rijden als je rijbewijs (tijdelijk) is ingevorderd? Dan riskeer je een boete of zelfs een gevangenisstraf, zeker als je al eerder straffen vanwege verkeersovertredingen hebt gehad.