Ga naar inhoud

Verkeersregels en verkeersborden in Portugal

Als je op autovakantie naar Portugal gaat, krijg je te maken met andere verkeersregels en verkeersborden dan in Nederland. Wat zijn de belangrijkste afwijkende verkeersregels in Portugal, en zijn er ook speciale verkeersborden in Portugal? Je leest het op deze pagina. 

Afwijkende verkeersregels in Portugal 

In Portugal is er een aantal verkeersregels dat afwijkt van de Nederlandse. Welke zijn dit? Je vindt ze hieronder.

Voor auto’s gelden in Portugal de volgende maximumsnelheden: 

 • 20 km/u in woonwijken 

 • 50 km/u binnen de bebouwde kom 

 • 90 km/u buiten de bebouwde kom (70 km/u met een aanhanger of caravan) 

 • 100 km/u op autowegen (80 km/u met een aanhanger of caravan) 

 • 120 km/u op snelwegen (100 km/u met een aanhanger of caravan) 

Als je in Portugal een rotonde op rijdt, moet je voorrang verlenen aan al het verkeer op de rotonde. Niet alleen aan motorvoertuigen, maar ook aan fietsers of begeleiders van trekdieren (zoals paarden). 

In Portugal geldt in de bergen de regel dat dalend verkeer voorrang moet verlenen aan stijgend verkeer. Als je dus van een helling afrijdt en een bestuurder op een kruisende weg omhoog rijdt, verleen je deze voorrang. 

Wanneer je over een smalle weg rijdt en een tegenligger tegenkomt, moet degene die het dichtst bij een uitwijkplaats is wijken voor de tegenligger. Ook als hiervoor achteruitgereden moet worden. Motorvoertuigen hebben bij het passeren voorrang boven niet-gemotoriseerde voertuigen. Voor het passeren van een fietser geldt dat je 1,5 meter afstand moet houden tussen de fiets en je auto. 

Trams en andere voertuigen op rails hebben in Portugal altijd voorrang boven andere weggebruikers. Passagiers die uit een tram komen, hebben altijd voorrang als ze uitstappen bij een tramhalte zonder vluchtheuvel. Een tram voorbijrijden mag, maar alleen wanneer deze stilstaat bij een tramhalte met vluchtheuvel.  

Parkeren is in Portugal op verschillende plaatsen verboden. Namelijk: 

 • In tunnels, op rotondes, viaducten en bruggen, en op andere plekken met beperkt zicht 

 • Links van de weg (tenzij anders aangegeven) 

 • Binnen 5 meter voor of 25 meter na een bushalte 

 • Binnen 6 meter voor of 25 meter na een tramhalte 

 • Binnen 5 meter van een kruispunt, rotonde of oversteekplaats voor fietsers of voetgangers 

 • Binnen 50 meter van een kruispunt, bocht of wegsplitsing buiten de bebouwde kom 

 • Binnen 5 meter van een tankstation 

 • Binnen 10 meter van een spoorwegovergang 

 • Bij een gele streep langs de weg of stoep 

Handsfree bellen in de auto is in Portugal toegestaan, maar wel op een specifieke manier. Dit mag alleen met een speciale headset die bestaat uit één oortje. Een koptelefoon of oortjes gebruiken mag niet, ook niet als je deze maar in één oor gebruikt.

Speciale verkeersborden in Portugal 

In Portugal worden grotendeels dezelfde verkeersborden gebruikt als in Nederland. Er zijn ook speciale verkeersborden die je alleen in Portugal ziet. Dit zijn: 

 • Tolwegborden

In Portugal vind je tolwegen. Deze worden aangegeven met borden. Tolborden kunnen wit, geel of blauw zijn. Op wegen waar je de tol online kunt betalen, staan borden met de tekst ‘Portagem electronica’, oftewel ‘alleen elektronische tol’. 

 • Milieuzoneborden

Wanneer je naar of door een grote stad in Portugal rijdt, kun je milieuzones tegenkomen. Dit zijn gebieden waar de toegang voor sommige voertuigen beperkt is om het milieu te beschermen. Deze zones worden aangegeven met een wit bord met rode rand en zwarte letters. Hierop staat de tekst ‘Zona de Emissões Reduzidas’, oftewel ‘lage-emissiezone’. Onder dit bord kan ook een onderbord zitten met specifieke tijden of dagen staan waarop een milieuzone geldt. 

Goed voorbereid met de auto naar Portugal 

Om goed voorbereid op reis naar Portugal te gaan, is het handig om je van tevoren goed in te lezen. Bekijk daarom ook onze informatie over tanken en laden in Portugal. Daarnaast is het goed om te checken welke reisdocumenten je nodig hebt voor Portugal.