Ga naar inhoud

Dekking van de arbeids­ongeschikt­heids­verzekering

Met de arbeids­ongeschikt­heids­verzekering van Univé ben jij als zelfstandige verzekerd tegen inkomensverlies wanneer je (gedeeltelijk) niet kunt werken. In sommige gevallen zelfs al vóór de start van je verzekering, via de voorlopige of inloopdekking.

En dat is niet alles. We helpen je van preventie tot uitkering, re-integratie en daar voorbij. 

Preventie 

Je mag altijd een beroep doen op onze arbeids­deskundigen van de preventiedesk. En van onze preventiediensten gebruikmaken die jou gezond en duurzaam helpen ondernemen. Of laat een preventief arbeidsdeskundig onderzoek doen. We ondersteunen je graag bij het voorkomen en beperken van arbeidsongeschiktheid. 

Hoe we jou helpen gezond ondernemen

Uitkering 

Gebeurt het toch dat je door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunt werken, dan heb je recht op een AOV-uitkering en ontvang je zo een vervangend inkomen. Dat geldt natuurlijk ook in het geval van zwangerschap of een orgaandonatie. 

Re-integratie 

Ook helpen we je om zo snel mogelijk en op een verantwoorde manier weer aan het werk te kunnen, terwijl jij je zonder geldzorgen kunt richten op je herstel. Bovendien kun je onze specialisten om advies vragen over jouw bedrijfsvoering en gezondheid. Op deze manier kun je - ook bij ziekte en na een ongeval - de toekomst van je onderneming vorm blijven geven. 

Heb je de AOV afgesloten via de adviseur, dan kun je daarnaast altijd contact opnemen voor ondersteuning en rekenen op nazorg. 

Voorlopige dekking en inloopdekking vóór de start van je verzekering

In bepaalde gevallen is arbeidsongeschiktheid vóór de start van je verzekering al verzekerd. Hoe dat zit en wat de voorwaarden zijn, hangt ervan af of we je aanvraag al hebben geaccepteerd of nog niet. 

Het beoordelen van je aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en gezondheidsverklaring kost wat tijd. Zodra wij jouw aanvraag ontvangen, krijg je van ons een voorlopige dekking. 

Wat houdt dat in? 

 • Deze voorlopige dekking geldt voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval.  
 • Een uitkering duurt maximaal 1 jaar.  
 • Bij de voorlopige dekking is de door jou aangevraagde eigenrisicotermijn wel van toepassing.   

Voor het krijgen van een voorlopige dekking gelden voorwaarden:   

 • Je vraagt voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan.   
 • Er is jou niet eerder een levens-, ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering geweigerd of opgezegd.   
 • Je hebt geen strafrechtelijk verleden en je bent niet opgenomen in een intern verwijzingsregister van Univé, een extern verwijzingsregister of op één van de sanctielijsten.   
 • Je werkt goed mee. Je geeft ons, de door ons ingeschakelde artsen en andere deskundigen, alle informatie die nodig is om jouw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te beoordelen. Werk je daar niet aan mee, dan vervalt de voorlopige dekking.   

Het einde van de voorlopige dekking 

 • Willen wij je verzekeren? Dan bevestigen wij dit per brief. De voorlopige dekking eindigt op de datum die op deze brief staat.   
 • Willen wij je niet of onder afwijkende voorwaarden verzekeren? Dan eindigt de voorlopige dekking drie dagen na de datum op de bevestigingsbrief.   

Hebben wij jouw aanvraag geaccepteerd, maar gaat de verzekering niet direct in? Dan is de inloopdekking gratis meeverzekerd indien: 

 • je van ons een brief hebt ontvangen dat wij jou willen verzekeren en dat de inloopdekking is meeverzekerd, én 

 • je een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt die je gaat opzeggen, maar deze verzekering is nog niet beëindigd. 

Daarbij geldt:

 • De termijn van de inloopdekking is maximaal drie maanden voor de start van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. De inloopdekking is op basis van de dekking die je hebt aangevraagd. 

 • De inloopdekking geeft een uitkering als je voor de start van de verzekering arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Wij betalen de uitkering vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Hierbij brengen wij de eigenrisicotermijn in mindering. 

 • Heb je recht op een uitkering op grond van een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan verminderen wij onze uitkering met de uitkering die je al krijgt. 

Dit kun je verwachten van onze AOV

Bekijk de voorwaarden en verzekeringskaart voor een volledig overzicht.