Ga naar inhoud

Jouw inboedelwaarde bepalen

Wil je een inboedelverzekering afsluiten? Daarvoor moet je wel eerst weten hoeveel je inboedel waard is. Op basis van jouw inboedelwaarde wordt vastgesteld op hoeveel vergoeding je recht hebt als je spullen beschadigd raken. Maar hoe bepaal je de waarde van je inboedel? Je hebt ongetwijfeld niet van elk voorwerp in je huis nog een bonnetje liggen. Gelukkig is dit ook niet nodig: met behulp van onze berekening krijg je een goede inschatting van hoeveel jouw inboedel waard is.

De inboedelwaarde berekenen bij Univé 

Waar let Univé dan op in het bepalen van jouw inboedelwaarde? Wij kijken daarvoor naar een aantal aspecten van je woning. Op basis daarvan maken wij een inschatting van wat voor bedrag aan inboedel er meestal in een soortgelijke woning staat. In onze berekening nemen wij de volgende gegevens van je woning mee: 

  • De oppervlakte 

  • De WOZ-waarde  

  • Het bouwjaar 

  • Je dakbedekking

Waarom ligt de focus juist op deze aspecten voor het bepalen van je inboedelwaarde? Dat leggen we je graag uit.

De oppervlakte van je woning is een belangrijke factor voor het inschatten van jouw inboedelwaarde. In een grote villa is immers meer ruimte om (waardevolle) spullen te plaatsen dan in een klein appartement. Ook is het zo dat wie een groot huis kan betalen, waarschijnlijk ook duurdere spullen in de inboedel heeft dan iemand met een meer bescheiden woning.

De WOZ-waarde van je huis is ook een belangrijke factor bij de berekening van de inboedelwaarde. Dit is een schatting van de marktwaarde van je woning. Als je woning een hoge marktwaarde heeft, is het aannemelijk dat je inboedel ook een hogere waarde heeft. Andersom geldt dit ook: als je woning een lage WOZ-waarde heeft, is je inboedelwaarde waarschijnlijk ook lager.

Ook het bouwjaar van je woning telt mee in de berekening van jouw inboedelwaarde. De reden hiervan is dat oudere huizen vaak minder waard zijn dan nieuwbouwwoningen of nog relatief nieuwe woningen. De waarde van je woning zegt iets over de waarde van je inboedel: een woning die meer waard is, heeft waarschijnlijk ook meer waardevolle inboedel. Het omgekeerde geldt voor een woning die minder waard is.

Tot slot is ook je dakbedekking een factor bij het bepalen van de inboedelwaarde. Waarom? Omdat dakbedekking erg in waarde kan verschillen. Een rieten dak is brandgevaarijker dan een pannendak. De kans dat je je huis en je inboedel helemaal verliest bij een brand is dus groter.

Inboedelwaarde berekenen en schadevergoeding 

Op basis van bovenstaande gegevens maakt Univé voor jou een schatting van je inboedelwaarde. Hiermee bepalen wij hoeveel je vermoedelijk vergoed moet krijgen bij schade aan of verlies van je inboedel. Jouw geschatte inboedelwaarde speelt ook mee in de hoogte van je premie.  

Blijken de kosten hiervoor toch hoger uit te vallen? Dan krijg je de daadwerkelijke kosten voor het herstel of vervangen van je spullen vergoed. Bij een Univé inboedelverzekering heb je namelijk een garantie tegen onderverzekering. Als de schatting van je inboedelwaarde te laag blijkt, is dat risico voor je verzekeraar.

Vragen? Neem contact op

Heb je nog vragen over de berekening van je inboedelwaarde en de invloed van deze waardeschatting op de premie van je inboedelverzekering? Daarvoor kun je altijd contact met ons opnemen. We beantwoorden graag je vragen en helpen je zo snel mogelijk verder.