Ga naar inhoud

Uw inboedelwaarde bepalen met de inboedelwaardemeter

Wilt u een inboedelverzekering afsluiten? Daarvoor moet u wel eerst weten hoeveel uw inboedel waard is. Op basis van uw inboedelwaarde wordt vastgesteld op hoeveel vergoeding u recht heeft als uw spullen beschadigd raken. Maar hoe bepaalt u de waarde van uw inboedel? U heeft ongetwijfeld niet van elk voorwerp in uw huis nog een bonnetje liggen. Gelukkig is dit ook niet nodig: met behulp van de inboedelwaardemeter maakt u een goede inschatting van hoeveel uw inboedel waard is. 

Wat is een inboedelwaardemeter? 


Een inboedelwaardemeter, ook wel inboedelmeter genoemd, is een manier om de waarde van uw totale inboedel te bepalen. Deze waarde wordt gebaseerd op een aantal factoren. De factoren die meewegen in het meten van uw inboedelwaarde verschillen per verzekeraar.  

De inboedelwaardemeter van Univé 

Waar let Univé dan op in het bepalen van uw inboedelwaarde? Wij kijken daarvoor naar een aantal aspecten van uw woning. Op basis daarvan maken wij een inschatting van wat voor bedrag aan inboedel er normaliter in een dergelijke woning staat. In onze inboedelwaardemeter nemen wij de volgende gegevens van uw woning mee: 

  • De oppervlakte 

  • De WOZ-waarde  

  • Het bouwjaar 

  • Uw dakbedekking 

Waarom ligt de focus juist op deze aspecten voor het bepalen van uw inboedelwaarde? Dat leggen we u graag uit.

De oppervlakte van uw woning is een belangrijke factor voor het inschatten van uw inboedelwaarde. In een grote villa is immers meer ruimte om (waardevolle) spullen te plaatsen dan in een klein appartement. Ook is het zo dat wie een groot huis kan betalen, waarschijnlijk ook duurdere spullen in de inboedel heeft dan iemand met een meer bescheiden woning.

De WOZ-waarde van uw huis is ook een belangrijke factor in de inboedelwaardemeter. Dit is een schatting van de marktwaarde van uw woning. Als uw woning een hoge marktwaarde heeft, is het aannemelijk dat uw inboedel ook een hogere waarde heeft. Andersom geldt dit ook: als uw woning een lage WOZ-waarde heeft, is uw inboedelwaarde waarschijnlijk ook lager.

Ook het bouwjaar van uw woning telt mee in de berekening van uw inboedelwaarde. De reden hiervan is dat oudere huizen vaak minder waard zijn dan nieuwbouwwoningen of nog relatief nieuwe woningen. De waarde van uw woning zegt iets over de waarde van uw inboedel: een woning die meer waard is, heeft waarschijnlijk ook meer waardevolle inboedel. Het omgekeerde geldt voor een woning die minder waard is.

Tot slot is ook uw dakbedekking een factor in de inboedelwaardemeter. Waarom? Omdat dakbedekking erg in waarde kan verschillen. Een rieten dak is bijvoorbeeld veel duurder dan een pannendak: tot wel twee keer zoveel. Wie een rieten dak kan betalen, heeft dus waarschijnlijk ook meer waardevolle inboedel dan iemand met een pannendak. 

Inboedelwaarde berekenen en schadevergoeding 


Op basis van bovenstaande gegevens maakt Univé voor u een schatting van uw inboedelwaarde. Hiermee bepalen wij hoeveel u vermoedelijk vergoed moet krijgen bij schade aan of verlies van uw inboedel. Uw geschatte inboedelwaarde speelt ook mee in de hoogte van uw premie. 

Blijken de kosten hiervoor toch hoger uit te vallen? Dan krijgt u de daadwerkelijke kosten voor het herstel of vervangen van uw spullen vergoed. Bij een Univé inboedelverzekering heeft u namelijk een garantie tegen onderverzekering. Als de schatting van uw inboedelwaarde op basis van de inboedelmeter te laag is gebleken, is dat risico voor uw verzekeraar. 

Vragen? Neem contact op 


Heeft u nog vragen over de inboedelwaardemeter en de invloed van deze waardeschatting op de premie van uw inboedelverzekering? Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen. We beantwoorden graag uw vragen en helpen u zo snel mogelijk verder.