Ga naar inhoud

Documenten bij de inboedelverzekering

Op je polisblad lees je welke voorwaarden op jouw verzekering van toepassing zijn. Je vindt dit in Mijn Univé via Mijn verzekeringen (als 'polisblad'). Of in de Univé App via Mijn verzekeringen op het tabblad Documenten (als ‘pakketpolisblad’). 

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de inboedelverzekering? Bekijk de Verzekeringskaart hieronder: