Ga naar inhoud

Problemen tijdens de bouw: wat nu?

Tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning kunnen er ook dingen mis gaan. We vertellen je graag meer over de problemen die je kunt tegenkomen en wat je eraan kunt doen.

De aannemer wijzigt het bouwplan

Ook als je een bouwplan hebt afgesproken met de aannemer, kan deze het plan vanwege omstandigheden wijzigingen. Als je woning met garantie gebouwd wordt, kun je dan nakoming van het originele bouwplan eisen als de wijziging niet noodzakelijk is. Wanneer de aannemer niet meewerkt, kun je hem in gebreke stellen. Heb je een rechtsbijstandverzekering bij Univé? Schakel onze collega’s dan in.

De woning wordt niet op tijd opgeleverd

Te late oplevering van een nieuwbouwwoning komt regelmatig voor. De eerste stap die je dan kunt zetten is de aannemer een aangetekende brief sturen waarin je meldt dat je recht hebt op schadevergoeding volgens de overeenkomst. Deze kun je verrekenen met de nog te betalen termijnen aan de aannemer.

Wederom is het hierbij verstandig om eerst met een jurist te overleggen over de te nemen stappen. Bijvoorbeeld of verrekenen, betalen onder protest of een procedure starten de beste optie is.

Gebreken tijdens de oplevering

Het kan zijn dat er tijdens de oplevering gebreken aan het licht komen doordat de aannemer je woning niet precies heeft gebouwd zoals afgesproken. In dat geval heeft hij nog drie maanden de tijd om deze gebreken te verhelpen.

Blijken er in de eerste zes maanden na oplevering nog gebreken te zijn, dan moet de aannemer deze herstellen. Voor verborgen gebreken, die je dus niet zelf had kunnen ontdekken, is deze termijn 5,5 jaar. Gaat het om ernstige gebreken aan de constructie van de woning, dan is de aannemer nog 20,5 jaar verantwoordelijk hiervoor.

De aannemer gaat failliet

Tijdens het bouwen kan de aannemer failliet gaan. Dat is een groot probleem voor hem, maar ook voor jou. In dat geval kun je een beroep doen op de garantie die je eventueel bij een waarborgende instantie hebt afgesloten. Heb je dit niet, dan kun je je melden bij de curator. Vraag schriftelijk of de koop-/aannemingsovereenkomst nog nagekomen gaat worden. Zo niet, dan kun je deze ontbinden en een andere aannemer de afbouw laten realiseren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over nieuwbouw en wat er komt kijken bij de financiering daarvan in jouw situatie? Daar kan je Univé hypotheekadviseur je antwoord op geven. Maak een afspraak voor een hypotheekadviesgesprek en krijg advies op maat. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.