Ga naar inhoud

Verkeersregels en verkeersbord woonerf

Een woonerf is een speciaal onderdeel van de openbare weg. Automobilisten mogen er komen, toch zijn het voetgangers en fietsers die er vooral te vinden zijn. Wilt u weten wanneer u te maken heeft met een woonerf? En wat de verkeersregels en het bijbehorende verkeersbord van een woonerf zijn? Lees dan verder. 

Wat is een woonerf? 

Een woonerf is in beginsel een autoluwe plek. De bedoeling van een woonerf is dat kinderen er veilig met elkaar kunnen spelen. En dat volwassenen er elkaar ontmoeten.  

In de jaren zestig en zeventig zijn in Nederland een groot aantal woonerven ontstaan. Een woonerf zit vaak aan een doodlopende weg. Maar er zijn ook woonerven aan doorgaande wegen. Dan zijn de in- en uitgangen met een verkeersdrempel verhoogd.  

Verkeersbord woonerf 

Een speciaal verkeersbord geeft aan of u met een woonerf te maken heeft. Het is een rechthoekig blauw bord waarop in wit een auto, een huis, een volwassene en een voetballend kind te zien zijn. Verlaat u een woonerf, dan staat er zo’n zelfde bord alleen dan met een rode streep schuin er doorheen. 

Verkeersregels op een woonerf 

Automobilisten zijn toegestaan op een woonerf. Maar eigenlijk is het vooral een plek voor fietsers en voetgangers. Naast een eigen verkeersbord gelden er op een woonerf een aantal specifieke regels: 

  • Automobilisten moeten stapvoets rijden. Dat betekent dat de maximumsnelheid op een woonerf 15 km/u is. Let op: fietsers mogen dus ook niet harder dan deze snelheid rijden. 
  • Parkeren is alleen toegestaan op de speciaal daarvoor aangewezen parkeervakken. 
  • Verlaat u een woonerf? Dan moet u voorrang verlenen aan al het verkeer. 
  • Een woonerf is vooral bedoeld voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Houd daar dus rekening mee als u een woonerf betreedt. 

Parkeren op een woonerf 

Bestuurders van motorvoertuigen en brommobielen mogen uitsluitend parkeren op de voor parkeren bestemde weggedeelten. U herkent deze plekken door een bord of de letter ‘P’ op de weg.  

Fietsen, snorscooters en bromfietsen parkeert u op het trottoir, voetpad of in de berm. Maar op een woonerf ontbreken deze weggedeelten. En de aangegeven parkeergelegenheden zijn uitsluitend bedoeld voor motorvoertuigen. Daarom mogen deze binnen een erf op alle andere plekken worden geplaatst. Uiteraard wel zonder dat dit gevaar of hinder oplevert voor andere weggebruikers.  

We hebben meer informatie over verkeersregels en -situaties.