Ga naar inhoud

Verkeersregels fietsers

Nederland is een echt fietsland. Maar als een fietser de weg op gaat, moet hij of zij zich natuurlijk wel aan de verkeersregels houden. En hetzelfde geldt voor u als automobilist. Wat houden de regels rondom fietsers nu ook al weer precies in? En wanneer heeft een fietser eigenlijk voorrang? Op deze pagina geven wij u uitgebreide informatie over de verkeersregels die te maken hebben met fietsers.

Veiligheid staat voorop

Een fietser is nu eenmaal kwetsbaar in het verkeer. Daarom is het belangrijk dat elke fietser goed zichtbaar is en dat wegen en fietspaden veilig zijn. De Rijksoverheid neemt daarvoor speciale maatregelen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het veiliger maken van fietspaden en wegen.
  • Het opzetten van campagnes voor fietsverlichting, waarbij extra aandacht uitgaat naar jongeren.

De belangrijkste verkeersregels rondom fietsers

Er zijn best wel wat verkeersregels rondom fietsers waar u als automobilist mee te maken krijgt. En mee rekening moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de fietsstrook. Hier geven we daarom wat meer uitleg over de belangrijkste regels. 

De algemene regel is: op gelijkwaardige kruispunten verleent u als bestuurder voorrang aan andere bestuurders die van rechts komen. Dat betekent dus ook aan fietsers.

Rijdt u op een voorrangsweg? Dan heeft u voorrang op alle bestuurders uit de zijwegen. Rijdt u juist zelf op de zijweg? Dan hebben alle bestuurders op de voorrangsweg voorrang, dus ook fietsers.

Op rotondes kunnen de voorrangregels weer anders zijn. Dit verschilt ook nog eens per wegbeheerder en gemeente. Wat de precieze regels op zo’n rotonde zijn, wordt wel altijd met borden en haaientanden aangegeven. Houd u zich daarom op zo’n moment dus goed aan die specifieke regels.

Verkeer dat op de rotonde rijdt, heeft in principe voorrang op verkeer dat een rotonde nadert of verlaat. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Op rotondes buiten de bebouwde kom heeft een fietser geen voorrang. Die moet daar dan voorrang verlenen aan afslaand autoverkeer. Binnen de bebouwde kom heeft de fietser op de rotonde meestal wel voorrang op het afslaand autoverkeer.

Als automobilist mag u niet rijden en ook niet stilstaan op een fietspad. Op een fietsstrook - met een (on)onderbroken streep en fietssymbool - mag u niet parkeren en niet stilstaan. Wel mag u met de auto over een fietspad met onderbroken streep rijden als u bijvoorbeeld af moet slaan of naar een parkeerplaats rijdt.

We hebben meer informatie over verkeersregels en -situaties.