Ga naar inhoud

Welke zorgkosten in het buitenland worden vergoed?

De vergoeding van de zorgkosten in het buitenland hangt af van welke verzekering en welke dekking u heeft.

Wat vergoedt mijn basisverzekering?

De kosten van onvoorziene spoedeisende medische hulp die niet uitgesteld kan worden tot terugkeer naar Nederland – waar ook ter wereld gemaakt – worden vergoed. Deze vergoeding is op basis van het Nederlandse marktconforme tarief dat voor de behandeling geldt. Dat betekent dat u deze kosten dan vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland zou worden behandeld. Vallen de kosten hoger uit dan dit tarief, dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Wilt u volledig verzekerd zijn voor zorgkosten in het buitenland? Kies dan voor onze doorlopende reisverzekering met dekking medische kosten.

Moet ik eerst contact opnemen met de Alarmcentrale?
Bij behandeling (poliklinisch en opname) in een ziekenhuis moet u altijd vooraf toestemming vragen aan de Alarmcentrale voor zorg. Deze kunt u 24/7 telefonisch bereiken op +31 40 297 5750.

Gaan deze kosten van mijn eigen risico af?
Het eigen risico geldt voor alle kosten die uit de basisverzekering worden vergoed, ook als deze in het buitenland zijn gemaakt.

Gelden er speciale regels voor risicosporten?
Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering maakt het niet uit of de kosten ontstaan zijn bij het beoefenen van een risicosport, zoals bergbeklimmen, abseilen, vechtsporten of parachutespringen.

Met deze combinatie bent u vrijwel altijd volledig verzekerd voor medische kosten. De details leest u hieronder.

Wat vergoedt mijn basisverzekering?

De kosten van onvoorziene spoedeisende medische hulp die niet uitgesteld kan worden tot terugkeer naar Nederland – waar ook ter wereld gemaakt – worden vergoed. Deze vergoeding is op basis van het Nederlandse marktconforme tarief dat voor de behandeling geldt. Dat betekent dat u deze kosten dan vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland zou worden behandeld. Vallen de kosten hoger uit dan dit tarief, dan moet u het verschil zelf bijbetalen.

Wat vergoedt mijn aanvullende zorgverzekering?

Dit hangt ervan af. U krijgt de medische kosten in het buitenland vergoed, als u één van de volgende aanvullende verzekeringen van Univé heeft: Goed, Beter, Best of Buitenland. In dat geval worden ook de meerkosten die zijn gemaakt in het door u verzekerde gebied (Wereld), volledig vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Er is sprake van meerkosten wanneer de kosten hoger uitvallen dan het Nederlandse marktconforme tarief.

De kosten voor de terugreis van de verzekerde naar Nederland op basis van een medisch noodzakelijke reden (repatriëring) worden volledig vergoed. Dit moet wel worden aangevraagd en georganiseerd door de Alarmcentrale voor zorg. Deze kunt u 24/7 telefonisch bereiken op +31 40 297 5750.

Heeft u niet één van deze aanvullende verzekeringen? Dan worden de meerkosten dus niet vergoed. Het is  wel mogelijk dat deze medische kosten zijn opgenomen in uw reisverzekering. Meer hierover leest u in het tabblad over reisverzekeringen.

Moet ik eerst contact opnemen met de Alarmcentrale?
Bij behandeling (poliklinisch en opname) in een ziekenhuis moet u altijd vooraf toestemming vragen aan de Alarmcentrale voor zorg. Deze kunt u 24/7 telefonisch bereiken op +31 40 297 5750.

Gaan deze kosten van mijn eigen risico af?
Het eigen risico geldt voor alle kosten die uit de basisverzekering worden vergoed, ook als deze in het buitenland zijn gemaakt.

Gelden er speciale regels voor risicosporten?

  • Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering maakt het niet uit of de kosten ontstaan zijn bij het beoefenen van een risicosport, zoals bergbeklimmen, abseilen, vechtsporten of parachutespringen.
  • Ook voor de meerkosten die worden vergoed uit de aanvullende zorgverzekering maakt dit niet uit.

Wat vergoedt mijn basisverzekering?

De kosten van onvoorziene spoedeisende medische hulp die niet uitgesteld kan worden tot terugkeer naar Nederland – waar ook ter wereld gemaakt – worden vergoed. Deze vergoeding is op basis van het Nederlandse marktconforme tarief dat voor de behandeling geldt. Dat betekent dat u deze kosten dan vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland zou worden behandeld. Vallen de kosten hoger uit dan dit tarief, dan moet u het verschil zelf bijbetalen.

Wat vergoedt mijn reisverzekering?

Dit hangt ervan af of u de medische kosten heeft meegenomen in uw reisverzekering. Heeft u deze dekking meeverzekerd en vallen de kosten hoger uit dan het Nederlandse marktconforme tarief? Dan worden de extra zorgkosten vergoed uit de dekking 'medische kosten' van uw reisverzekering. U moet wel altijd vooraf toestemming vragen aan de Univé Alarmcentrale van de reisverzekering. Deze Alarmcentrale kunt u 24/7 bereiken op +31 592 348 112.

Heeft u geen dekking 'medische kosten' opgenomen in uw reisverzekering? Dan worden de meerkosten niet vergoed vanuit uw reisverzekering.
Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico bij uw reisverzekering? Dan worden de kosten die onder dit risico vallen niet vergoed.

Moet ik eerst contact opnemen met de Alarmcentrale?
Bij behandeling (poliklinisch en opname) in een ziekenhuis moet u altijd vooraf toestemming vragen aan de Alarmcentrale voor zorg. Deze kunt u 24/7 telefonisch bereiken op +31 40 297 5750.

Gaan deze kosten van mijn eigen risico af?
Het eigen risico geldt voor alle kosten die uit de basisverzekering worden vergoed, ook als deze in het buitenland zijn gemaakt. De kosten die worden ingehouden via het verplichte eigen risico van uw basisverzekering krijgt u wel vergoed als u een reisverzekering met dekking voor medische kosten heeft. Maar dit geldt niet voor het vrijwillig gekozen eigen risico van uw zorgverzekering.

Gelden er speciale regels voor risicosporten?

  • Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering en de reisverzekering maakt het niet uit of de kosten ontstaan zijn bij het beoefenen van een risicosport, zoals bergbeklimmen, abseilen of vechtsporten. Alleen op de ongevallendekking van de reisverzekering zijn risicosporten uitgesloten.
  • Vanuit uw reisverzekering worden meerkosten door wedstrijden met motorrijtuigen en/of motorvaartuigen niet vergoed.

Moet ik iets extra’s regelen voor mijn wintersportvakantie?
Gaat u wintersporten? Dan bent u via uw reisverzekering alleen verzekerd als u een aanvullende wintersportdekking heeft afgesloten. Maar wilt u ook extra zorgkosten in het buitenland verzekeren? Dan moet u bij uw reisverzekering de dekking 'medische kosten' afsluiten.

Wat vergoedt mijn basisverzekering?

De kosten van onvoorziene spoedeisende medische hulp die niet uitgesteld kan worden tot terugkeer naar Nederland – waar ook ter wereld gemaakt – worden vergoed. Deze vergoeding is op basis van het Nederlandse marktconforme tarief dat voor de behandeling geldt. Dat betekent dat u deze kosten dan vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland zou worden behandeld. Vallen de kosten hoger uit dan dit tarief, dan moet u het verschil zelf bijbetalen.

Wat vergoedt mijn aanvullende zorgverzekering?

Dit hangt ervan af. U krijgt de medische kosten in het buitenland vergoed, als u één van de volgende aanvullende verzekeringen van Univé heeft: Goed, Beter, Best of Wereld. In dat geval worden ook de meerkosten die zijn gemaakt in het door u verzekerde gebied, volledig vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Er is sprake van meerkosten wanneer de kosten hoger uitvallen dan het Nederlandse marktconforme tarief.

De kosten voor de terugreis van de verzekerde naar Nederland op basis van een medisch noodzakelijke reden (repatriëring) worden volledig vergoed. Dit moet wel worden aangevraagd en georganiseerd door de Alarmcentrale voor zorg. Deze kunt u 24/7 telefonisch bereiken op +31 40 297 5750.

Wat vergoedt mijn reisverzekering?

Dit hangt ervan af of u de medische kosten heeft meegenomen in uw reisverzekering. Heeft u deze dekking meeverzekerd en vallen de kosten hoger uit dan het Nederlandse marktconforme tarief? Dan worden deze meerkosten volledig vergoed uit de dekking 'medische kosten' van uw reisverzekering. U moet wel altijd vooraf toestemming vragen aan de Univé Alarmcentrale van de reisverzekering. Deze Alarmcentrale kunt u 24/7 bereiken op +31 592 348 112.

Heeft u geen dekking 'medische kosten' opgenomen in uw reisverzekering? Dan worden de meerkosten niet vergoed vanuit uw reisverzekering.
Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico bij uw reisverzekering? Dan worden de kosten die onder dit risico vallen niet vergoed.

Moet ik eerst contact opnemen met de Alarmcentrale?
Bij behandeling (poliklinisch en opname) in een ziekenhuis moet u altijd vooraf toestemming vragen aan de Alarmcentrale voor zorg. Deze kunt u 24/7 telefonisch bereiken op +31 40 297 5750.

Gaan deze kosten van mijn eigen risico af?
Het eigen risico geldt voor alle kosten die uit de basisverzekering worden vergoed, ook als deze in het buitenland zijn gemaakt. De kosten die worden ingehouden via het verplichte eigen risico van uw basisverzekering krijgt u wel vergoed als u een reisverzekering met dekking voor medische kosten heeft. Maar dit geldt niet voor het vrijwillig gekozen eigen risico van uw zorgverzekering.

Gelden er speciale regels voor risicosporten?

  • Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering maakt het niet uit of de kosten ontstaan zijn bij het beoefenen van een risicosport, zoals bergbeklimmen, abseilen of vechtsporten. Alleen op de ongevallendekking van de reisverzekering zijn risicosporten uitgesloten.
  • Ook voor de meerkosten die worden vergoed uit de aanvullende zorgverzekering maakt dit niet uit.
  • Vanuit uw reisverzekering worden meerkosten door wedstrijden met motorrijtuigen en/of motorvaartuigen niet vergoed.

Moet ik iets extra’s regelen voor mijn wintersportvakantie?
Gaat u wintersporten? Dan bent u via uw reisverzekering alleen verzekerd als u een aanvullende wintersportdekking heeft afgesloten. Maar wilt u ook extra zorgkosten in het buitenland verzekeren? Dan moet u bij uw reisverzekering de dekking 'medische kosten' afsluiten.

Hoe voorkom ik dat ik dubbel verzekerd ben?
Zowel de aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking als de reisverzekering met dekking voor medische kosten vergoeden de onvoorziene medische kosten die niet via de basisverzekering worden vergoed. Heeft u beide verzekeringen? Dan bent u onnodig dubbel verzekerd. U kunt dan het beste uw verzekeringen aanpassen.

  • Heeft u bij Univé een aanvullende zorgverzekering Goed, Beter, Best of Buitenland, omdat u de vergoeding van andere zorgkosten (bv. fysiotherapie) ook belangrijk vindt? Dan kunt u volstaan met het afsluiten van een reisverzekering zonder dekking voor medische kosten.
  • Heeft u geen of een andere aanvullende zorgverzekering bij Univé? Dan is het raadzaam een reisverzekering met dekking voor medische kosten af te sluiten. Die reisverzekering kan het hele jaar door worden afgesloten. Zo voorkomt u dat u dubbel verzekerd bent en te veel betaalt.