Ga naar inhoud

Pgb-wijziging doorgeven

Verandert er iets in uw situatie en heeft dit te maken met uw persoonsgebonden budget (pgb)? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Verandert u (tijdelijk) van zorgverlener?

Vul dan deel 2 van het aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in. En stuur het formulier vervolgens naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven

Wilt u een andere wijziging doorgeven?

Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

Univé Verzekeringen
Postbus 25150
5600 RS  Eindhoven

Voorbeelden van andere wijzigingen

  • Wijzigingen in de contactgegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger.
  • Als de wettelijk vertegenwoordiger voor uw pgb wijzigt.
  • Wanneer u geen pgb meer nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u liever verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering wilt of omdat u overstapt naar de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Als u een pgb heeft en langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis. 

U heeft maximaal 4 weken de tijd om de wijziging (vanaf het moment dat deze ingaat) aan ons door te geven.

Let op: Wijzigt er iets in uw zorgvraag? Dan kunt u bij ons een volledig nieuw pgb aanvragen.

Gaat u tijdelijk naar het buitenland?

Als u ook in het buitenland verpleging en verzorging wilt krijgen, dan is het belangrijk dat u ons een aantal zaken doorgeeft.

  • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
  • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in.

U kunt dit ingevulde formulier mailen naar: verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl
Of per post (met postzegel) sturen naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling Machtigingen
T.a.v. team Buitenland
Postbus 25150
5600 RS  Eindhoven