Ga naar inhoud

Aanvraag persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Wil je een nieuwe aanvraag voor een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) indienen? Of een herindicatie aanvragen om jouw pgb te verlengen? Dat gaat in de volgende drie stappen.

Stap 1 – Voorwaarden voor PGB aanvraag controleren

Om in aanmerking te komen voor een pgb vv moet je voldoen aan de voorwaarden van dit reglement pgb verpleging en verzorging.  Je kunt een aanvraag indienen voor een pgb verpleging en verzorging als:

  • Jij aangewezen bent op palliatief terminale zorg (zorg voor mensen waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is).
  • Jouw kind tot de doelgroep voor intensieve kindzorg behoort
  • Je 1 jaar of meer verpleging of zorg aan huis nodig hebt

Alle informatie lees je ook in het reglement pgb verpleging en verzorging.  

Stap 2 – Indicatie krijgen van een BIG-geregistreerde verpleegkundige

Een deel van de aanvraag wordt door een BIG-geregistreerde wijkverpleegkundige verricht, die minimaal HBO heeft afgerond. Neem daarom contact op met een BIG-geregistreerd verpleegkundige bij jou in de buurt om een indcitatie te krijgen. Kijk hiervoor in de Zorgzoeker en zoek op 'verpleging en verzorging'. Je vindt dan gecontracteerde thuiszorgorganisaties, wat nodig is om een vergoeding te krijgen vanuit jouw zorgverzekering.

Kinderen kunnen een indicatie krijgen van een hbo-kinderverpleegkundige of een verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Bevoegde specialisten staan op www.binkz.nl.

Stap 3 – Benodigde documenten opvragen bij de huisarts

Om vast te stellen welke zorg je nodig hebt, heeft de wijkverpleegkundige bepaalde documenten nodig. Vraag je huisarts om de volgende documenten met je te delen:

  • Een medicatieoverzicht
  • Een lijst met alle gezondheidsproblemen waarvoor je een pgb aanvraagt

Stap 4 – Indicatiegesprek inplannen

Heb je alle documenten verzameld? Maak dan een afspraak met de wijkverpleegkundige. De verpleegkundige neemt de startdatum en de duur van de zorg met je door. Draai het aanvraagformulier uit en laat de wijkverpleegkundige het eerste deel invullen.

Aanvraagformulier pgb

Stap 5 – PGB aanvraag versturen

Je maakt je PGB aanvraag compleet door deel 2 van het formulier in te vullen. Op de laatste pagina van het aanvraagformulier pgb vv vind je een checklist. Deze helpt om te zien of je alle benodigde documenten hebt om het aanvraagformulier toe te sturen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuur je (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen

Postbus 25150

5600 RS  Eindhoven

Let op: Gaat het om een aanvraag voor palliatief terminale zorg? Vermeld dit dan duidelijk op de aanvraag. We nemen deze dan met spoed in behandeling.

Wil je dat iemand anders namens jou contact met Univé opneemt? Vul dan het machtigingsformulier naastenverstrekking pgb in.

Stap 6 – Reactie op je aanvraag

Hebben wij jouw compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ontvangen? Dan krijg je binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging lees je binnen hoeveel weken wij contact met jou opnemen om de aanvraag te bespreken. Als we nog vragen hebben, nemen we (telefonisch) contact met je op. Wordt jouw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt je een toekenningsbrief per post. In deze brief staat:

  • jouw budget voor het lopende kalenderjaar berekend
  • de looptijd van het toegekende pgb en
  • het toegekende aantal uren persoonlijke verzorging, verpleging en/of MSVT (medisch specialistische verpleging in de thuissituatie)

De maximale tarieven die je vergoed krijgt uit jouw pgb vind je in het reglement pgb verpleging en verzorging.

Opnieuw een pgb aanvragen?

Verwacht je dat de zorg die je nodig hebt langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kun je vanaf 15 mei 2023 een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar.

Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.

Lees er meer over op pgb.nl.

Heb je een vraag over het aanvragen van een pgb?

Bel ons op 088 131 1677. U kunt ons bereiken op werkdagen van 09:00 uur tot 13:00 uur.