Ga naar inhoud

Pgb voor verpleging en verzorging aanvragen

Wilt u een nieuwe aanvraag voor een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) indienen? Of een herindicatie aanvragen om uw pgb te verlengen? Dat gaat in de volgende drie stappen.

Stap 1: Behoort u tot de doelgroep?

U kunt een aanvraag indienen voor een pgb verpleging en verzorging als u:

 • langdurig (langer dan één jaar) op verpleging of verzorging bent aangewezen of
 • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg of
 • aangewezen bent op palliatief terminale zorg (zorg voor mensen waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is).

Alle informatie leest u ook in het reglement pgb verpleging en verzorging.  
Om in aanmerking te komen voor een pgb vv moet u voldoen aan de voorwaarden van dit reglement pgb verpleging en verzorging. 

Aanvullende voorwaarden voor een pgb
Een pgb betekent dat u zelf een aantal zaken moet regelen, bijvoorbeeld het opstellen van de zorgovereenkomsten en het declareren van de geleverde zorg. U mag hierbij worden ondersteund door een eerste- of tweedegraads familielid. Daarnaast houdt u zelf een dossier bij van alle administratie van uw pgb.
Meer informatie hierover vindt u onder andere in artikel 3, 4 en 5 van het reglement pgb vv

Opnieuw een pgb aanvragen?
Verwacht u dat de zorg die u nodig heeft langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kunt u vanaf 15 mei 2023 een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar.

Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.

Lees er meer over op pgb.nl.

Stap 2: Formulier invullen

Het aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging bestaat uit 2 delen:

 1. Deel 1 van het aanvraagformulier wordt ingevuld door een BIG-geregistreerde (niveau 5) wijkverpleegkundige. Neem daarom contact op met een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Kijk hiervoor in de Zorgzoeker en zoek op 'verpleging en verzorging'. U vindt dan gecontracteerde thuiszorgorganisaties. Maakt u gebruik van een verpleegkundige van een gecontracteerde thuiszorgorganisatie? Dan wordt de indicatiestelling vergoed vanuit uw zorgverzekering.
 2. Deel 2 van het aanvraagformulier vult u zelf in.

Aanvraagformulier pgb

Wilt u dat iemand anders namens u contact met Univé opneemt? Vul dan het machtigingsformulier naastenverstrekking pgb in.

Stap 3: Formulier opsturen

Op de laatste pagina van het aanvraagformulier pgb vv vindt u een checklist. Deze helpt om te zien of u alle benodigde documenten heeft om het aanvraagformulier toe te sturen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
Postbus 25150
5600 RS  Eindhoven

Let op: Gaat het om een aanvraag voor palliatief terminale zorg? Vermeld dit dan duidelijk op de aanvraag. We nemen deze dan met spoed in behandeling.

Reactie op uw aanvraag

Hebben wij uw compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ontvangen? Dan krijgt u binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging leest u binnen hoeveel weken wij contact met u opnemen om de aanvraag te bespreken. Als we nog vragen hebben, nemen we (telefonisch) contact met u op. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een toekenningsbrief per post. In deze brief staat:

 • uw budget voor het lopende kalenderjaar berekend,
 • de looptijd van het toegekende pgb en
 • het toegekende aantal uren persoonlijke verzorging, verpleging en/of MSVT (medisch specialistische verpleging in de thuissituatie).

De maximale tarieven die u vergoed krijgt uit uw pgb vindt u in het reglement pgb verpleging en verzorging.

Is uw aanvraag voor een pgb afgewezen?

Dan ontvangt u per post een afwijsbrief. In deze brief staat:

 • de reden van de afwijzing,
 • een verwijzing hoe u op een andere manier uw zorg kunt regelen en
 • wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afwijzing.

Veelgestelde vragen

Kan ik de indicatie laten stellen door iedere verpleegkundige?

Nee, u heeft een indicatie nodig van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de indicatie is gesteld middels het Medisch Kindzorgsysteem door een HBO-kinderverpleegkundige. Deze verpleegkundige is werkzaam bij een VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en/of BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis) aangesloten zorgverlener. 

Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?

De verpleegkundige stelt - afhankelijk van uw situatie - de looptijd van de indicatie vast. De looptijd is maximaal 2 jaar vanaf het moment dat het pgb aan u is toegekend. Wilt u na het einde van deze periode nog steeds een pgb voor verpleging en verzorging ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag bij ons indienen.
Let op: Zorg dat u op tijd een nieuwe indicatie krijgt van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Wij raden aan om dit minimaal 13 weken vóór het aflopen van de indicatie te doen. 

Kan ik een pgb aanvragen voor minder dan één jaar?

Nee, een pgb aanvragen kan alleen als de verpleging en verzorging voor langer dan één jaar nodig is. Er is een uitzondering voor pgb voor palliatief terminale zorg.

Kan ik een pgb aanvragen om op vakantie te gaan?

Nee, wanneer u zorg op vakantie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met een gecontracteerde thuiszorgorganisatie. Deze vindt u in de Zorgzoeker, zoek in de rubriek ‘Verpleging en verzorging’. Heeft u de Univé Zorg Vrij polis? Dan kunt u ook gebruikmaken van een thuiszorgorganisatie waar we geen contract mee hebben.

Ik ga tijdelijk naar het buitenland en wil daar ook verpleging en verzorging krijgen. Hoe regel ik dat?

 • Ontvangt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener en gaat deze mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener en wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in.

  U kunt het compleet ingevulde aanvraagformulier mailen naar verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl of per post (met postzegel) sturen naar:

  Univé Verzekeringen
  Afdeling Machtigingen
  T.a.v. team Buitenland
  Postbus 25150
  5600 RS  Eindhoven

Heeft u een vraag over het aanvragen van een pgb?

Bel ons op 088 131 1677. U kunt ons bereiken op werkdagen van 09:00 uur tot 13:00 uur.