Ga naar inhoud

Zorg en toezicht uit de Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die gedurende de hele dag zorg of toezicht nodig hebben. Zoals ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen.

Alles wat u op het gebied van zorg nodig heeft, wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals:

  • verblijf in een instelling (thuis blijven wonen kan ook),
  • begeleiding, verpleging, dagbesteding en verzorging plus het vervoer daarheen, 
  • geneeskundige zorg en behandeling die te maken heeft met de aandoening en
  • hulpmiddelen.

Wanneer heeft u langdurige zorg nodig?

Als u voor langere tijd blijvend:

  • de hele dag zorg nodig heeft,
  • de hele dag toezicht nodig heeft,
  • niet meer zelfstandig kunt blijven wonen, omdat de hulp vanuit de omgeving of ondersteuning vanuit de gemeente of wijkverpleging niet langer meer voldoende is.

Handige links