Ga naar inhoud

Intensieve kindzorg (IKZ) vanuit pgb verpleging en verzorging

Intensieve kindzorg (IKZ) is zorg voor kinderen tot 18 jaar met complexe lichamelijke problemen en/of lichamelijke beperkingen als er:

  • behoefte is aan permanent toezicht of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Deze kinderen hebben een combinatie van zorg nodig. Bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en/of tijdelijk verblijf. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb verpleging en verzorging (pgb vv).

Verwijzing nodig van de kinderarts

Om een indicatie voor een pgb verpleging en verzorging voor intensieve kindzorg te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van de kinderarts. Daarna stelt een BIG-geregistreerd HBO-kinderverpleegkundige in samenspraak met de ouders en de kinderarts een zorgplan op. Deze kinderverpleegkundige is werkzaam bij een VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en/of BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis) aangesloten zorgverlener. Het opgestelde zorgplan vormt de basis voor de uiteindelijke indicatie die u nodig heeft om een pgb aan te vragen.

Pgb voor intensieve kindzorg aanvragen

Wilt u de zorg voor uw kind zelf regelen via een pgb? En heeft u een schriftelijke verwijzing van de kinderarts en een indicatie die is gesteld via het Medisch Kindzorgsysteem (MKS) door een HBO-kinderverpleegkundige? Dan kunt u een pgb aanvragen.

Lees hoe u een pgb verpleging en verzorging kunt aanvragen.

Vragen over pgb voor intensieve kindzorg?

Bel ons op 088 131 1677. U kunt ons bereiken op werkdagen van 09:00 tot 13:00 uur.