Ga naar inhoud

Declareren van persoonsgebonden budget

Met uw pgb verpleging en verzorging declareert u achteraf de restitutienota bij ons. U kunt dus alleen zorg declareren die u al heeft ontvangen. U kunt er zelf voor kiezen om de zorg wekelijks of bijvoorbeeld maandelijks te declareren. Wij adviseren u om de restitutienota's uiterlijk binnen 3 maanden nadat de zorg is geleverd, bij ons in te dienen.

Stap 1: Restitutienota invullen

Kies hieronder het juiste formulier en vul dit volledig in. Maakt u gebruik van een formele zorgverlener? Dan stuurt deze zorgverlener u een factuur toe met de geleverde zorg. De gegevens van de factuur neemt u vervolgens over op de restitutienota.

Restitutienota's voor pgb vv

De onderstaande nota's vult u online in en slaat u op. Vervolgens kunt u deze online indienen of afdrukken en per post versturen.

Restitutienota formele zorgverlener (zoals een thuiszorgorganisatie)
Restitutienota natuurlijk persoon/informele zorgverlener (familielid of kennis)

Bekijk hier een voorbeeld van een ingevulde nota voor zorg door een natuurlijk persoon.

Let op: Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om op de nota van uw formele zorgverlener een geldige AGB-code te vermelden. (AGB staat voor: Algemeen Gegevens Beheer.) Een AGB-code is een landelijke code waarmee de zorgverlener kan worden herkend. Uw zorgverlener dient zelf zorg te dragen voor een geldige AGB-code en vermeldt deze op de nota die hij naar u toestuurt.
 Is uw formele zorgverlener nog niet in het bezit van een AGB-code? Dan kan hij deze aanvragen op www.agbcode.nl.

De maximumtarieven voor een formele zorgverlener zijn:

 • persoonlijke verzorging: € 39,63 per uur
 • verpleging: € 59,08 per uur.

De maximumtarieven die gelden voor een natuurlijke/informele zorgverlener zijn voor zowel persoonlijke verzorging als verpleging € 24,12 per uur. Zowel het formele als informele tarief zijn all-in tarieven. Dit betekent dat u naast het tarief geen andere kosten kunt declareren zoals reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten.

Stap 2: Restitutienota declareren

U kunt de restitutienota online declareren via Mijn Univé Zorg of declareren per post. Bewaar de originele restitutienota voor uw eigen administratie.

Maakt u gebruik van een formele zorgverlener? Dan hoeft u de originele factuur van de geleverde zorg niet mee te sturen met de restitutienota. Bewaart u deze wel voor u eigen administratie.

Wilt u de declaratie per post versturen? Stuur deze dan naar:

Univé Verzekeringen
Postbus 25030
5600 RS  Eindhoven

Extra informatie

 • Declareert u online? Dan ontvangt u het bedrag dat wij vergoeden binnen 6 werkdagen op uw rekening.
  Declareert u per post? Dan ontvangt u het bedrag binnen 10 werkdagen nadat wij de nota hebben ontvangen.
 • In Mijn Univé Zorg ziet u na enkele dagen al of wij uw nota goed hebben ontvangen en wat u vergoed krijgt.​​​​​
 • Houd er rekening mee dat de belastingdienst nog werknemersbelasting inhoudt van de door ons uitgekeerde bedragen.
 • De declaratie wordt uitbetaald op het bij ons bekende excasso-rekeningnummer van uw zorgverzekering.
 • U krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht met de gedeclareerde kosten. Dit moet u in uw eigen administratie bijhouden.
 • Het eventueel niet-gedeclareerde deel van uw budget wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar een volgende periode en/of aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd.
 • Eventueel te veel ingekochte zorg (waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden) vergoeden wij niet.