Ga naar inhoud

Pgb verpleging en verzorging voor palliatief terminale zorg (PTZ)

Palliatief terminale zorg (PTZ) is zorg voor mensen bij wie genezing niet (meer) mogelijk is. Deze persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kan thuis gegeven worden. Maar bijvoorbeeld ook in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Voor wie is een pgb voor palliatief terminale zorg?

Voor mensen met een levensverwachting minder dan 3 maanden (volgens een schriftelijke verklaring van de behandelend (huis)huisarts) die:

  • de zorg thuis willen ontvangen of
  • de zorg in een hospice (zonder Wtzi* voor verblijf) willen ontvangen of
  • geen Wlz**-indicatie hebben.

*     Wtzi = Wet toelating zorginstellingen;
**   Wlz = Wet langdurige zorg.

Pgb voor palliatief terminale zorg aanvragen

Dit is mogelijk als uw behandelend (huis)arts vaststelt dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is. Uw (huis)arts moet dit vastleggen in een schriftelijke verklaring.

Wilt u een pgb voor palliatieve terminale zorg ontvangen? Dan moet u voldoen aan de administratieve verplichting zoals in artikel 3 van het  reglement persoonsgebonden budget staat beschreven.
Lees hoe u een pgb verpleging en verzorging kunt aanvragen.

Bestaande indicatie vanuit Wlz

Heeft u een bestaande indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u een aanvraag voor pgb voor palliatief terminale zorg indienen bij het CIZ.

Komt u niet in aanmerking voor een pgb?

Heeft u een indicatie voor palliatief terminale zorg, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Dan kunt u een vergoeding voor verpleging en verzorging krijgen vanuit uw basisverzekering.

Vragen over pgb voor palliatief terminale zorg?

Bel ons op 088 131 1677. U kunt ons bereiken op werkdagen van 09:00 tot 13:00 uur.