Ga naar inhoud

Vergoeding van zorg in je laatste levensfase

Als je ongeneeslijk ziek bent, is er geen behandeling meer mogelijk. Dat betekent niet dat je geen zorg meer krijgt. Vanuit je basisverzekering krijg je ook palliatief terminale zor g vergoed. Bijvoorbeeld in een hospice. Soms biedt je aanvullende verzekering extra mogelijkheden.

Palliatief terminale zorg in je basisverzekering

Palliatieve terminale zorg betekent dat je laatste levensfase zo dragelijk mogelijk wordt gemaakt. Ongeneeslijk ziek zijn betekent niet altijd dat je die zorg direct nodig hebt. Toch kan het goed zijn om alvast na te denken over hoe je je laatste levensfase door wilt brengen als je uitbehandeld bent.

Het kan fijn zijn om in je vertrouwde omgeving thuis te blijven als je ongeneeslijk ziek bent. De palliatieve zorg die je thuis ontvangt valt onder de vergoeding verpleging en verzorging. Via de zorgzoeker van je zorgverzekeraar kun je een gecontracteerde wijkverpleegkundige vinden. Die kijkt samen met jou wat er nodig is om je laatste levensfase zo dragelijk mogelijk te maken.

Binnen een hospice kun je je laatste levensfase in een meer huiselijke omgeving doorbrengen dan in het ziekenhuis. Een ‘toegelaten hospice’ voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor zorginstellingen. Als je ongeneeslijk ziek bent en in naar een hospice gaat, valt dit onder de vergoeding eerstelijnsverblijf. Dit krijg je vergoed vanuit de basisverzekering  of Wet langdurige zorg (WLZ).

Het is altijd verstandig om met het hospice waar je wilt verblijven bespreekt wat voor instelling het formeel is. Soms wordt een toegelaten hospice volgens de wet namelijk gezien als ‘thuis’. Dan krijg je alleen de verpleging en verzorging vergoed en niet het verblijf. Hiervoor betaal je geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage. Die kun je soms alsnog vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering.

Als je uitbehandeld bent en in je laatste levensfase komt, kun je ook verpleging en verzorging krijgen in een Bijna-thuis-huis. Dit is een particulier hospice dat meestal gerund wordt door vrijwilligers. De verpleegkundige verzorging wordt daarom geleverd door de wijkverpleegkundige. Je krijgt verpleging en verzorging vergoed vanuit de basisverzekering, maar niet de kosten van het verblijf. De verblijfskosten kun je soms alsnog vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering.

Je kunt palliatieve zorg ook zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat kan zowel thuis als in een hospice of Bijna-thuis-huis. Daarvoor heb je een schriftelijke verklaring van je arts nodig dat je levensverwachting minder dan drie maanden is. Als je een Wlz-indicatie hebt wordt palliatieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg vergoed.

Vergoedingen laatste levensfase aanvullende verzekering

Als je ongeneeslijk ziek bent, kun je soms ook gebruik maken van vergoedingen uit je aanvullende verzekering. Die maken de laatste levensfase voor jou en soms ook voor je naasten iets dragelijker. Zo kun je een palliatieve box voor thuis bestellen of je mantelzorg ontlasten met respijtzorg of thuishulp. Dit kan helpen om er zo goed mogelijk voor elkaar te zijn.

Voor een naaste die mantelzorger is, kan het bericht dat je ongeneeslijk ziek en uitbehandeld bent ook even teveel zijn. Is het nog niet zover dat je palliatief terminale zorg nodig hebt? Dan kan vervangende mantelzorg (respijtzorg) welkom zijn om even op adem te komen. Ook hulp van een mantelzorgmakelaar kan misschien helpen. Je krijgt soms mantelzorg vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. 

De Praktische Palliatieve Box (PPBOX) biedt ondersteuning aan mantelzorgers en professionals in het zorgen voor mensen hun laatste levensfase. Er zitten diverse handige producten in en de box bevat een boekje met handige tips. Met sommige collectieve aanvullende verzekeringen kun je de Praktische Palliatieve Box volledig vergoed krijgen.