Ga naar inhoud

Je zorgverzekering opzeggen bij emigratie

Je Nederlandse zorgverzekering opzeggen bij emigratie is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld als je (deels) in Nederland blijft werken en/of wonen. Of een Ziektewet- of WW-uitkering vanuit Nederland ontvangt. Een Nederlandse zorgverzekering blijft dan verplicht. 

Emigreren naar het buitenland zonder inkomen

Zonder inkomen vanuit werk, pensioen of uitkering uit Nederland, moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen bij emigratie. Dit doe je meestal met ingang van de verhuisdatum. Je sluit dan zelf een zorgverzekering in je woonland of een internationale zorgverzekering af.

Als je verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), is het verplicht om je Nederlandse zorgverzekering te houden. Dat is het geval als je (deels) in Nederland blijft wonen en/of werken. Als je hieraan twijfelt kun je een onderzoek Wlz aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Emigreren met een pensioen of uitkering

Ga je emigreren terwijl je een Ziektewet- of WW-uitkering blijft ontvangen vanuit Nederland? Dan houd je je Nederlandse zorgverzekering. Wat je in je woonland moet regelen, hangt af van het land waar je naartoe emigreert. Houd ook rekening met de eisen die bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie zoals het UWV stelt aan het meenemen van je uitkering naar het buitenland.

Als je een pensioen of andere uitkering dan de Ziektewet of WW ontvangt, kun je je Nederlandse zorgverzekering meestal niet houden. Ga je in een verdragsland wonen? Dan heb je een document S1/121 nodig van het CAK. Met dat document kun je je inschrijven bij een zorgverzekeraar in je woonland. Daarmee ben je verzekerd volgens de voorwaarden die daar gelden.

Als je emigreert naar een land waarmee Nederland geen verdrag heeft, kun je je niet via het CAK verzekeren. Je moet dan in je woonland een zorgverzekering aanvragen.

Werken in Nederland na emigratie

Een Nederlandse zorgverzekering blijft verplicht, als je na emigratie in Nederland blijft werken. Daarbij maakt het niet uit of je werknemer of ZZP-er bent. Je kunt je daarnaast in je woonland verzekeren voor zorgkosten, door je in verdragslanden aan te melden bij een zorgverzekeraar. Vraag daarvoor een S1-formulier bij ons aan door contact op te nemen met de klantenservice. Vraag in niet-verdragslanden zelf na hoe het daar werkt. 

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over medische zorg als je daar gaat wonen. Dit worden verdragslanden genoemd. Verdragslanden zijn landen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Maar ook andere landen binnen en buiten Europa zijn soms verdragslanden. Je vindt de actuele lijst met verdragslanden op de website van het CAK.

Emigreer je met je gezin naar een verdragsland, maar blijf je zelf in Nederland werken? Meld dan met het S1-formulier ook je gezinsleden aan als verdragsgerechtigden. Dit doe je bij de zorgverzekeraar in je woonland, die je aanmelding doorgeeft aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in Nederland. Zo is je hele gezin verzekerd voor zorgkosten in het land waar je naartoe emigreert.

Voor verdragsgerechtigden boven de 18 betaal je een verdragsbijdrage aan het CAK. De hoogte daarvan is vergelijkbaar met de premie die je zelf betaalt voor je Nederlandse zorgverzekering. Als een gezinslid in het buitenland werkt, is diegene niet verdragsgerechtigd en moet die zelf een zorgverzekering afsluiten in jullie woonland.

Staat het land waar je naartoe emigreert niet in de lijst met verdragslanden? Dan zijn daar met Nederland geen afspraken gemaakt over medische zorg. Informeer bij de ambassade of het consulaat in je woonland wat je daar moet regelen voor je zorgverzekering.

Vergoedingen zorgverzekering bij emigratie 

Als je naar een verdragsland emigreert maar in Nederland werkt, behoud je je Nederlandse zorgverzekering en meld je je aan bij een zorgverzekeraar in je woonland. Op die manier krijg je zorgkosten in beide landen vergoed, volgens de voorwaarden die per land gelden.

Gezinsleden die alleen zijn aangemeld bij de zorgverzekeraar in jullie woonland, krijgen daar zorgkosten vergoed op basis van hun woonlandpakket. Deze vergoedingen komen uit de basisverzekering die in het verdragsland geldt en worden bij het CAK gedeclareerd.

Je gezinsleden hebben als verdragsgerechtigden geen Nederlandse zorgverzekering. Daarom worden hun zorgkosten in Nederland niet standaard vergoed. Als zij in de Europese Unie (EU), Europees Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen ze gebruik maken van de EHIC (European Health Insurance Card) van het CAK. Daarmee krijgen zij als verdragsgerechtigde zorg in Nederland vergoed volgens de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg (Wlz).