Ga naar inhoud

De titelzuiverende werking van de akte van toedeling

Goed om te weten bij een beroep op bevrijdende verjaring

Denkt u door bevrijdende verjaring eigenaar te kunnen worden van een stuk grond? Dan moet u ten eerste deze grond twintig jaar onafgebroken in bezit hebben gehad. U heeft zich als het ware als eigenaar gedragen. Voordat u het beroep kunt doen op bevrijdende verjaring, is het verder belangrijk dat u nagaat of het perceel in de afgelopen twintig jaar betrokken is geweest bij ruilverkaveling. Dat heeft namelijk invloed op het begin van de verjaringstermijn. Ik leg u graag uit hoe het zit.

Ruilverkaveling is het proces waarbij eigenaren van een stuk grond, kavels met elkaar ruilen. Met deze uitruil richten grondeigenaren de grond zo doelmatig mogelijk in. Zo heeft iedereen er voordeel van. Bij ruilverkaveling maken de partijen een akte van toedeling op. Deze akte wordt bij de notaris ondertekend. Daarna schrijft de notaris de nieuwe situatie in bij het Kadaster. De inschrijving van de akte van toedeling is een vorm van oorspronkelijke eigendomsverkrijging. Oftewel: er is dan dus een volledig nieuwe eigendomssituatie. Zelfs als de oude en de nieuwe eigenaar dezelfde zijn!

Uit vaste rechtspraak blijkt dat de verjaringstermijn na de inschrijving van de akte van toedeling niet wordt voortgezet. Dat betekent dat de verjaringstermijn opnieuw begint op de dag waarop de akte van toedeling is ingeschreven in het Kadaster. Dit noemen we ook wel de titelzuiverende werking van de akte van toedeling.

Deze situatie geldt voor beide kanten. Stel: uw buurman gebruikt al 25 jaar een deel van uw grond, zonder dat u in de gaten had dat dit van u is. Vervolgens beroept uw buurman zich op verjaring en stelt daarmee eigenaar te zijn geworden van de grond. Maar is er in de afgelopen 20 jaar op dat perceel ruilverkaveling geweest? Dan kunt u zich met succes verweren tegen de vordering van uw buurman.

Herkent u een van deze situaties en wilt u juridische hulp? Neemt u dan contact op met Univé Rechtshulp. Hoe eerder u dit doet, hoe groter de kans op een goede oplossing, zonder tussenkomst van de rechter. 

Voor meer informatie over de Univé Rechtshulpverzekering kunt u terecht op onze pagina rechtshulpverzekering.

Univé Rechtshulp heeft een nieuwe website. Kijk op www.univerechtshulp.nl/zakelijk​.