Ga naar inhoud

Deskundig advies bij bezwaarschrift vergroot kans op succes

De nieuwe fosfaatreductieregeling plaatst melkveehouders voor grote uitdagingen. Univé beantwoordt vragen en ondersteunt melkveehouders die bezwaar willen maken tegen de gevolgen van de nieuwe regeling.

De Regeling fosfaatreductieplan 2017 werd gepubliceerd in de Staatscourant op 17 februari en trad op 1 maart in werking. “Daar zat heel weinig tijd tussen. Er waren heel veel vragen over hoe daarmee om te gaan en over mogelijk te betalen heffingen. In de laatste week van februari organiseerde Univé daarom een aantal informatiebijeenkomsten. Daar hebben onze juristen de regeling toegelicht en wij hebben vragen beantwoord”, vertelt Kees van Stee, adviseur agrarische bedrijven bij Univé Verzekeringen in Groningen.

Melkveehouders die door deze regeling in de problemen komen, kunnen soms een beroep doen op de knelgevallenregeling. “Het is echter niet altijd duidelijk of je daarvoor in aanmerking komt.Als je twijfelt of je een knelgeval bent, is het zinvol als er iemand meekijkt die de regeling goed kent en je kan helpen met het indienen van een bezwaarschrift”, vertelt Marcel Damming, jurist bij het MKB-team van Univé Rechtshulp.

Van Stee vult aan: “Wij komen op veel melkveebedrijven en we horen daardoor veel. Wat speelt er en hoe gaan verschillende ondernemers om met de ontstane situatie. Dat soort informatie kan heel nuttig zijn omdat we zo melkveehouders kunnen wijzen op vergelijkbare gevallen.”

Regeling

De nieuwe regeling stelt melkveehouders voor de keuze om het aantal koeien terug te brengen naar het aantal koeien dat zij hadden op 2 juli 2015 (minus vier procent als niet grondgebonden) óf om een flinke heffing te betalen. Damming: “De nieuwe regeling kan heel ongelukkig uitpakken. Zeker voor ondernemers die hebben geïnvesteerd met het oog op het einde van de melkquotering, of als er calamiteiten zijn geweest.” Damming en Van Stee krijgen daarnaast regelmatig vragen van melkveehouders die bezwaar willen maken tegen de gevolgen van de nieuwe regeling.

“Ons antwoord is dat dat vaak heel goed mogelijk is en dat een dure jurist lang niet altijd nodig is.Ons team kijkt graag mee en kan waar nodig adviseren en bezwaar maken”, zegt de specialist rechtshulp

Damming. “Belangrijk is met name om te weten dat aanvragen, bijvoorbeeld voor de knelgevallenregeling, voor 1 april aanstaande bij RvO moeten worden ingediend. Adviseur Van Stee verwijst melkveehouders met vragen vaak door naar het team Rechtshulp. “De regeling is best ingewikkeld. Aarzel niet om contact op te nemen. Onze adviseurs denken graag mee over de mogelijkheden”, benadrukt hij.