Ga naar inhoud

Hittestress brengt productie in gevaar. Hoe verzeker je je?

Veel dieren kunnen slecht tegen de hitte. Ze gaan hijgen, hun hartslag gaat omhoog, eten minder en zijn lusteloos. Als agrariër ben je wettelijk verplicht om voor het welzijn van je dieren te zorgen en hittestress te voorkomen. Maar ook met het oog op de productie is dat belangrijk. Tref dus maatregelen. En verzeker je goed.

Gevolgen van hittestress

Hittestress kan varkens in een stal fataal worden. Als het stalklimaat niet goed geregeld is, kan de temperatuur snel oplopen. De varkens kunnen dan al binnen een half uur overlijden. Dat gebeurt bij melkvee misschien niet zo snel. Maar koeien hebben zoveel energie nodig om met de hitte om te gaan dat hun melkproductie er sterk onder lijdt. Het kan maanden duren voordat dat terug is op het oude niveau.

Bescherming in de wei

In de wei kun je je dieren beschermen tegen de hitte door voor voldoende schaduw te zorgen met bomen, parasols of schaduwdoeken. Er moet plaats genoeg zijn voor alle dieren zodat er geen competitie om een koele plek ontstaat. Verder moet er ruim voldoende drinkwater zijn dat ook regelmatig  wordt aangevuld.

Bescherming in de stal

Om de dieren in de stal te behoeden voor hittestress is een goede klimaatbeheersing nodig. Denk aan:

  • koelsystemen
  • ventilatie
  • besproeiing 
  • verneveling

Ook witte kalk op het dak kan de hitte wat buiten houden. Verder is het zaak om het gedrag van de dieren goed in de gaten te houden.

Alarm bij stroomuitval

Klimaatsystemen voor de stal zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Daar zit een risico. Want bij hoge temperaturen is er een grotere kans op stroomuitval. Er moet daarom een goed werkend alarmsysteem aanwezig zijn, dat ook zonder stroom werkt zodat het alarm altijd af kan gaan. Je bent bovendien verplicht het systeem elke maand te testen en de resultaten te registreren.

Verplicht per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 is zo’n alarm verplicht voor stallen met alleen kunstmatige ventilatie. Er geldt een overgangsregeling voor een half jaar. Als bij inspectie blijkt dat het alarm niet in orde is, zal er een waarschuwing volgen. Na 1 januari 2024 kun je direct een boete krijgen.

GUR-verzekering

Dat door hittestress de melkproductie achteruit gaat, kan een flinke kostenpost betekenen die soms in de duizenden euro’s loopt. Vraag je Univé-adviseur daarom naar de GUR-verzekering (Gevolgen Uitval Regelapparatuur). Is je regelapparatuur volgens de voorschriften aangelegd en onderhouden en heb je het altijd op de juiste manier bediend? En geldt dat ook voor je alarmsysteem? Als het systeem dan toch uitvalt of niet goed werkt, kun je met de GUR-verzekering een vergoeding krijgen voor de schade die je lijdt door productieverlies. Maak vandaag nog een afspraak.