Bedrijfsverzekeringen voor agrariërs

Thuis in de agrarische wereld

Univé is al meer dan 225 jaar thuis in de agrarische wereld. Met duizenden klanten in de landbouw, akkerbouw, veeteelt en tuinbouw, die allemaal uniek zijn. En zo adviseren we ook. Over risico’s voorkómen, nemen of juist uitsluiten, zakelijk en privé. En gaat het een keertje mis, dan staat uw persoonlijke adviseur naast u. Omdat u bij schade direct geholpen wilt worden door iemand die - net als u - geworteld is in de agrarische sector. Snel, begripvol en zoals afgesproken. Zo is Univé.

Actueel