Bedrijfsverzekeringen voor agrariërs

Thuis in de agrarische wereld

Met onze wortels in de agrarische sector voelen we ons nog altijd sterk verbonden met het agrarisch ondernemerschap. De sector heeft een grote economische en maatschappelijke waarde voor ons land. Daarin nemen wij als verzekeraar onze verantwoordelijkheid. De kennis en ervaring van onze agrarische adviseurs op het gebied van wetgeving, milieuzaken en risico's zetten we daarom graag in ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering. Preventief, maar natuurlijk ook als zich een ongewenste situatie voordoet.

Actueel