Ga naar inhoud

Univé Noord-Nederland Buurtfonds en Supporter van Sport

Binnen onze vereniging draait het om een gezond en plezierig leven van iedereen. We zetten daarbij in op samen leren voorkomen van tegenspoed voorkomen en gevolgen hiervan beperken.

Ondersteuning van gezond en plezierig samenleven

Vanuit de doelstelling om samen tegenspoed te leren voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, ondersteunen we lokale maatschappelijke initiatieven en activiteiten die bijdragen aan:

  • meer nabuurschap en samen leven die bijdragen aan het ontstaan en beleven van sociale cohesie via het Univé Buurtfonds
  • meer bewegen en sportactiviteiten die mensen stimuleren en helpen gezond te leven via Supporter van Sport

Voorwaarden ondersteuning en aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Univé Buurtfonds of Supporter van Sport, dient je aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Bekijk de voorwaarden