Ga naar inhoud

Claxonneren en toeteren: wat zijn de regels?

Toeteren terwijl u in de auto zit: als we eerlijk zijn, doen we dat allemaal wel eens. De persoon in de auto voor u ziet bijvoorbeeld niet dat het licht op groen gesprongen is. Of u haalt iemand thuis op en laat via de toeter weten dat u met de auto voor de deur staat. Maar mag dat allemaal eigenlijk wel? 

Wanneer is er sprake van onnodig claxonneren? 

Het gebruik van de claxon in de auto is alleen toegestaan in bepaalde (en veelal zeldzame) situaties. Op onnodig toeteren staat zelfs een boete! Maar wanneer is er nu precies sprake van onnodig toeteren? 

Onnodig betekent in dit geval in elke andere situatie dan dat er dreigend gevaar is. Of nog iets makkelijker gezegd: u mag alleen bij gevaarlijke situaties toeteren. Toeteren om alleen de aandacht te trekken mag dus niet. Dit is bij wet geregeld in artikel 28 van het RVV 1990. Daar staat letterlijk: “Bestuurders mogen slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar”. 

Onnodig geluid veroorzaken 

Er is sprake van onnodig geluid veroorzaken op het moment dat het veroorzaakte geluid het normale, door voertuigen veroorzaakte geluid te boven gaat. Dit wordt geregeld in artikel 57 van het RVV 1990. Daarin staat dat bestuurders van een motorvoertuig, bromfietsers en snorfietsers geen onnodig geluid mogen veroorzaken met hun voertuig.  

Maar wat is nu precies onnodig geluid? Dan moet u denken aan zaken als: 

  • het optrekken met piepende banden; 
  • het ineens heel veel gas geven; 
  • de aandacht trekken door te spelen met de koppeling en het gas.  

Eisen aan een claxon 

Een auto dient altijd uitgerust te zijn met een toeter. Meerdere claxons zijn in een auto niet toegestaan. Daarbij mag een claxon uit maximaal twee tonen bestaan die bij het indrukken tegelijk klinken. Het maximale volume van een toeter is niet bij wet vastgelegd. Maar een te luide toeter kan wel gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. En dat wordt dan weer wel gezien als een overtreding. 

Kortom: onnodig geluid veroorzaken en claxonneren is niet toegestaan in Nederland en kan u een vervelende boete opleveren. U mag dus alleen bij gevaarlijke situaties de toeter van uw auto gebruiken. 

We hebben meer informatie over verkeersregels en -situaties.