Ga naar inhoud

Het inhalen van een andere auto

Wanneer je onderweg bent, zal er altijd een moment zijn waarop je wilt gaan inhalen. Je wilt het voertuig voor je graag voorbij. De basisregel is dat je dit via de linkerrijbaan doet.  

Maar hoe doe je dat op een eenbaansweg of wanneer je een tram of een file ziet? En hoe haal je veilig in? Verkeerd inhalen kan zorgen voor onveilige situaties en zelfs een boete opleveren. Univé legt uit hoe je veilig kunt inhalen. 

Veilig inhalen  

Veilig inhalen begint met het bekijken van de situatie. Is het nodig? Mag het en kan het? Heeft de auto genoeg vermogen en is de situatie veilig?  

Of het mag zie je aan de borden langs de weg en de strepen op de weg. Bij een inhaalverbod of doorgetrokken streep mag je namelijk nooit inhalen. Is de situatie veilig en mag je inhalen? Doe dit dan als volgt:  

 • Kijk of de linkerbaan of tegenliggende baan vrij is en kijk in je binnenspiegel.

 • Kijk vervolgens in de buitenspiegel en geef richting aan naar links. 

 • Haal veilig in door extra, maar gecontroleerd, gas te geven. 

 • Na het inhalen geef je weer richting aan naar rechts. 

 • Voeg in op de goede rijstrook en verlaag de snelheid naar de maximumsnelheid. 

Inhaalverbod 

Op sommige plekken geldt een inhaalverbod. Hier mag je nooit inhalen. Het inhaalverbod wordt aangegeven met een bord. Dit bord herken je aan twee dezelfde, afgebeelde auto’s, waarbij de linker auto rood gekleurd is en de rechter auto zwart. Daarnaast heeft het bord een brede rode rand.  

In Nederland betekent deze rode rand altijd dat iets niet mag. Denk maar aan parkeren of een weg inrijden. Dit geldt dus ook bij het inhaalverbod. 

Naast het inhaalverbod bij dit bord mag je ook op de volgende plekken niet inhalen: 

 • Bij het naderen of passeren van een zebrapad 

 • Bij het naderen of passeren van een kruispunt 

 • Bij een doorgetrokkenstreep

 • In een situatie waar het gevaarlijk kan zijn 

 • In een situatie waar je andere automobilisten in de weg zit 

Lees ook: Boetenaeeninhaalverbod

Wanneer mag je rechts inhalen? 

In principe halen we in Nederland alleen andere auto’s in via de linkerkant van de weg. Maar mag je ook via rechts inhalen? Het antwoord is: ja, in de volgende situaties: 

 • Wanneer het voertuig voor je links afslaat en hier ook al voor voorgesorteerd staat 

 • Bij in- en uitvoegstroken op de snelweg 

 • In de buurt van een tram 

 • Op een rotonde met dubbele banen 

 • Wanneer je in de file staat 

Niet eens met de boete voor verkeerd inhalen? 

Heb je onlangs een boete ontvangen voor verkeerd inhalen en ben je het hier niet mee eens? Dan biedt Univé Rechtshulp misschien een uitkomst.  

Schakel Univé Rechtshulp in