Ga naar inhoud

Wachtlijstbemiddeling

Van wachtlijstbemiddeling maakt u gratis gebruik als u op een lange wachtlijst staat voor een behandeling. We zoeken dan samen met u naar een ziekenhuis of kliniek waar u mogelijk sneller geholpen kunt worden. Ook kunnen we u helpen bij het vinden van een nieuwe huisarts of tandarts.

Wachtlijstbemiddeling is mogelijk voor:

 • Consulten (afspraken) bij een medisch specialist
 • Diagnostiek (onderzoeken)
 • Opnames in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
 • Dagbehandelingen
 • Behandelingen geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wat is een te lange wachttijd?

Wij hebben met zorgverleners afgesproken dat zij binnen de maximale aanvaardbare wachttijden (Treeknorm) zorg verlenen. Kan dat niet? Dan spreken we van een te lange wachttijd en kunt u gebruik maken van wachtlijstbemiddeling. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo snel mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend. 

Treeknormen bekijken

Wachtlijstbemiddeling aanvragen

U kunt wachtlijstbemiddeling telefonisch aanvragen. Bel daarvoor de Persoonlijke Zorggids op 088 131 1617 op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur. Stel, u dient bij Univé een verzoek om wachtlijstbemiddeling in. Dan gaan wij op zoek naar een alternatief bij u in de regio. Lukt dat niet, dan kijken we naar de mogelijkheden in de rest van het land. Of als dat nodig is, in België of Duitsland. Univé kan dus geen voorrang krijgen in het ziekenhuis waar u nu op de wachtlijst staat.

Via wachtlijstbemiddeling naar een ander ziekenhuis

Kiest u na onze bemiddeling voor een ander ziekenhuis, dan gaat het proces als volgt.

 1. U vraagt uw gegevens (dossier, foto's etc.) op uit het ziekenhuis waar u nu onder behandeling bent. Laat uzelf hier ook van de wachtlijst halen, zodat anderen ook sneller geholpen kunnen worden. Let op: u kunt voor dezelfde aandoening niet meer in het oorspronkelijke ziekenhuis terecht, als u kiest voor een ander ziekenhuis.
 2. Vervolgens bent u voor alle onderzoeken, behandelingen, nazorg en eventuele complicaties aangewezen op dat andere ziekenhuis.
 3. Gaat het om een opname (ook dagopname), dan vindt er eerst een afspraak met een specialist in dat andere ziekenhuis plaats. Deze specialist neemt niet automatisch het behandelingsadvies over van het ziekenhuis waar u nu op de wachtlijst staat.

Belangrijk om te weten over wachtlijstbemiddeling

Houd vooral rekening met de volgende punten.

 • Bepaalde behandelingen kunnen niet in elk ziekenhuis worden uitgevoerd. En soms is wachtlijstbemiddeling om bepaalde (medisch inhoudelijke) redenen niet mogelijk.
 • De reistijd naar een ander ziekenhuis is over het algemeen langer en reiskosten worden niet vergoed.
 • Voor behandelingen in het buitenland dient u altijd eerst toestemming van Univé te krijgen.

Veelgestelde vragen